Nieuws - 14 april 2010

Geboortegolf

Dartmoor-pony’s zijn het, maar op Wageningse grond langs de Mansholtlaan voelen ze zich even goed thuis.

14-Veulen-BPL-GA-6664.jpg
Twee van de elf oudere dieren hebben al een veulen. Bedrijfsleider Andries Siepel van proefboerderij Droevendaal verwacht er nog drie. De dieren spelen een rol in het onderzoek naar latrine-gedrag en mestafbraak.