Nieuws - 6 juni 2002

Gebiedsanalyse brengt maïsoogst omhoog

Gebiedsanalyse brengt maïsoogst omhoog

Een model dat gebieden analyseert op aspecten als klimaat en bodemgesteldheid kan de ma?soogst in Midden-Amerika op sommige plekken verdubbelen. Het model maakt duidelijk of door boeren gebruikte maatregelen van grondbedekking ook werkelijk geschikt zijn in een gebied.

Als boeren groenbemesters gebruiken of gewasresten van ma?s achterlaten op de akker, kan de ma?soogst in Midden-Amerika fors omhoog. Beide methoden zorgen voor grondbedekking waardoor water- en bodemconservering plaatsvindt en de productie omhoog kan gaan. De maatregelen worden daarom veel gepromoot onder boeren. Maar in lang niet alle gevallen pakken de maatregelen goed uit, omdat er veel regionale verschillen in klimaat, bodem en teelt zijn. Dr Dewi Hartkamp ontwikkelde een methode die per gebied het effect op de oogst en het voorkomen van erosie nagaat. Daardoor wordt duidelijk welke gebieden, biofysisch gezien, geschikt zijn voor de maatregelen en welke niet. Daarmee kan voorkomen worden dat boeren aan de slag gaan met groenbemester of gewasresten op plaatsen waar het niet werkt.

Hartkamp ging uit van informatie over de maatregelen die boeren uitvoeren. Deze gegevens en gegevens van proefstations verwerkte ze in een combinatie van gewasgroei-simulatiemodellen met geografische informatiesystemen en teeltkalenders van ma?s. Daaruit kwam een model dat de gebieden kan opsporen waar de maatregelen goed uitpakken. In Honduras en Mexico werden de maatregelen getest en de resultaten doorgerekend. Daaruit bleek dat de methode de regionale verschillen goed kan duiden. In sommige laagproductieve gebieden kan de ma?soogst door de maatregelen verdubbelen, in andere kan men er beter van afzien. Overheidsvoorlichters kunnen van de resultaten van de studies gebruik maken bij het adviseren van boeren. | J.T.

Dewi Hartkamp promoveerde op 3 juni bij prof. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar met als aandachtsveld duurzame ontwikkeling en systeeminnovatie.