Nieuws - 1 januari 1970

Geautomatiseerd interpreteren satellietbeelden bijna mogelijk

Geautomatiseerd interpreteren satellietbeelden bijna mogelijk


Bij het analyseren van satellietbeelden zijn we tot nu toe afhankelijk van
menselijke interpretaties. Ir Marion Obbink van het Centrum voor Geo-
informatie werkt aan het automatiseren van deze menselijke handelingen. Zij
maakt daarbij onderscheid in de wensen van verschillende doelgroepen, van
de Indonesische minister van bosbouw tot de parkwachter van een
natuurgebied.

Obbink worstelt in haar promotieonderzoek met twee problemen. Het eerste
draait om bepalen op welke schaal de verschillende doelgroepen informatie
willen. Een minister wil kaarten van een andere schaal dan een parkwachter,
want de beslissingen die hij neemt zijn ook van een andere niveau. In
eerste instantie kiest Obbink voor drie niveaus per doelgroep.
Het tweede probleem is het automatiseren van het kaarttekenen. Dat is
lastig, omdat de grenzen tussen bijvoorbeeld bos en landbouw in de tropen
vaag zijn. In Nederland zijn de grenzen tussen verschillende soorten
landgebruik als bos, landbouw en stad scherp te zien, ook op
satellietbeelden, waardoor het trekken van een lijn eenvoudig is. In de
tropen lijkt landbouw wat betreft structuur vaak op een open bos met veel
ondergroei.
Obbink wil dit probleem tackelen door op de grenzen van bijvoorbeeld bos en
landbouw te kijken naar vaste combinaties van bomen, struikgewas,
landbouwgewas, enzovoort. Zo kan de kaart getekend worden aan de hand van
de variatie aan deze 'composieten'. Een probleem daarbij is het vinden van
een goede combinatie van de verschillende onderdelen van de composieten,
die ook nog eens overeenkomt met de aard van de veranderingen in het veld.
,,Het is net als met DNA: de mens en de muis verschillen procentueel
nauwelijks van elkaar, maar ze zien er toch anders uit.''
Overigens moet Obbink voor elk niveau van elke doelgroep een verschillende
set composieten maken. De verhouding tussen bos, landbouw, struikgewas,
ondergroei, enzovoort is immers op iedere schaal anders. Ze moet hiervoor
nog ongeveer een jaar onderzoek doen. ,,We kunnen het merendeels al
automatiseren. Nu nog aantonen welke methode significant beter is.'' |
M.W.