Nieuws - 15 oktober 2009

Gates geeft 17 miljoen voor betere bodem in Afrika

De Bill en Melinda Gates Foundation steekt 17,2 miljoen dollar in een Wagenings project om de bodemvruchtbaarheid en voedselproductie in Afrika te verbeteren. Projectleider Ken Giller richt zich op stikstofbinding van vlinderbloemige planten.

11-Ken-Giller-Pet_crop.jpg
Giller wil de voedselproductie in Afrika verhogen door een breder en beter gebruik van vlinderbloemige gewassen, zoals bonen, soja en pinda’s. Die gewassen kunnen, in symbiose met bepaalde bacteriën en schimmels, stikstof uit de lucht halen. Daardoor hebben ze minder kunstmest nodig om te groeien.
Een consortium van onderzoek- en ontwikkelingsorganisaties in Afrika voert het project uit.
Projectleider Ken Giller van Wageningen Universiteit heeft meer dan twintig jaar met Afrikaanse onderzoekers samengewerkt bij de bestudering van de stikstofvastlegging in de Afrikaanse situatie. ‘Dit nieuwe project bouwt voort op de behaalde successen. Het internationale netwerk van onderzoekers, voorlichters en ngo's heeft toepasbare technieken ontwikkeld die grote impact kunnen hebben’, zegt de hoogleraar Plantaardige productiesystemen.


Het project moet ten goede komen aan meer dan tweehonderdduizend kleine boeren in acht Afrikaanse landen: de Democratische Republiek Congo, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda en Zimbabwe.


Gates maakte de toekenning bekend tijdens de uitreiking van de World Food Prize in Iowa. ‘Melinda en ik hebben er het volste vertrouwen in dat de hulp aan kleine arme boeren, zodat zij betere oogsten kunnen binnenhalen. Dit lijkt ons de krachtigste manier om honger en armoede op de wereld te bestrijden.’


Vlinderbloemige planten kunnen stikstof uit de lucht vastleggen dankzij de samenwerking met speciale bacteriën die in knolletjes aan de wortels groeien. De bacteriën halen voor de plant de stikstof uit de lucht, terwijl de planten op hun beurt suikers leveren voor de groei van de bacteriën. Die symbiose tussen plant en bacterie komt nu op beperkte schaal voor in Afrika. De bacterie komt niet overal in de bodem voor en de Afrikaanse bodems zijn arm aan andere voedingsstoffen, zoals fosfor. Met een relatief simpele techniek kunnen Afrikaanse boeren zowel zaad, bacteriën als voedingsstoffen aan de bodem toevoegen. Met deze combinatie kunnen veel boeren hun opbrengst verdubbelen, blijkt uit onderzoek.

Een andere belangrijke onderzoekspartner in het project is het Braziliaanse onderzoeksinstituut Embrapa. Giller was onlangs nog promotor van Embrapa-onderzoeker Glaciela Kaschuk, die nieuwe inzichten over stikstofbinding bij vlinderbloemigen aan het licht bracht.