Nieuws - 28 juni 2012

Gasleiding als nectarsnelweg

De Gasunie gaat een deel van de terreinen inrichten voor bijen. Samen met Wageningen UR.

bij.jpg
Initiatiefnemer achter het opmerkelijke plan is bijenonderzoeker Bram Cornelissen (PRI). Dat bijen het zwaar hebben tegenwoordig heeft volgens Cornelissen onder meer te maken met het gebrek aan goed voedsel. Kort gezegd: er zijn te weinig bloemen. 'Het idee is om de beschikbare ruimte voor meer functies te gebruiken. Bedrijfsterreinen bijvoorbeeld lenen zich daar goed voor.'
Gasleidingen
Cornelissen trok de stoute schoenen aan en wierp een visje uit bij de Gasunie. De Gasunie heeft terreinen en leiding trac├ęs door het hele land. Door die bloemrijk in te richten ontstaan volgens Cornelissen een soort nectarsnelwegen.  De Gasunie reageerde positief. 'Ze waren meteen heel enthousiast en wilden er zelfs in investeren.' Het plan van Cornelissen sluit goed aan bij initiatieven van de Gasunie om hun terreinen op een natuurlijke manier in te richten.
Vallen
Doel van het onderzoek is om te kijken op welke manier stedelijke gebieden op een eenvoudige manier beter geschikt gemaakt kunnen worden voor bijen. De Gasunie zaait niet alleen een deel van haar terreinen in, maar werkt ook actief mee aan het verzamelen van gegevens. Cornelissen: 'Ze helpen mee de ontwikkeling van de verschillende bijenpopulaties in kaart te brengen door het zetten van vallen. Die worden eens per week opgehaald en wij doen dan de analyse.' Het bijenproject met de Gasunie duurt drie jaar.