Nieuws - 1 januari 1970

Gasboringen

Gasboringen


Er is een nieuwe commissie van wijze mannen in het leven geroepen die zich
gaat buigen over de toekomst van de Waddenzee. Voor de Volkskrant was dat
reden om drie specialisten, waaronder teamleider dr Han Lindeboom van
Alterra Texel, te vragen of de tijd niet rijp is om weer over gasboringen
op het wad te praten. De drie wetenschappers antwoordden unaniem positief.
,,Het is de bedoeling dat de commissie gasboringen in de Waddenzee uit de
taboesfeer haalt'', zei Lindeboom. ,,Kennelijk slagen de politieke partijen
daar zelf niet in.'' Waar komt dat taboe vandaan? En wat zou die commissie
eigenlijk moeten onderzoeken?

Dr Han Lindeboom, teamleider Alterra Texel:

,,Die commissie is ontstaan door Wouter van Dieren. Die zei dat je de
kokkelvisserij moest uitkopen met de aardgasbaten uit de gasbel onder de
Waddenzee. Met dat idee is hij gaan roeren in Den Haag.
Er staat niks nieuws in de Volkskrant. We hebben op onze webpagina's voor
het 25-jarig bestaan van Alterra Texel visies over deze heikele punten
gepubliceerd. Daar staat hetzelfde in. De effecten van de gasboringen
vallen mee, vooral als je rustig aan doet, met de hand aan de kraan. Dan
kan zandsuppletie vanuit de Noordzee de bodemdaling wel compenseren. Er
zijn geen wetenschappelijke redenen om het niet te doen.
De effecten van de boringen zitten hoofdzakelijk tussen de oren. Dat komt
door de Waddenvereniging. Die heeft succesvol campagne gevoerd en continu
beweerd dat het slecht is. Gaswinning is slecht, maar als je over
kokkelvisserij praat dan komen er ineens heel andere overwegingen kijken.
De manier waarop de commissie tot stand is gekomen, maakt duidelijk dat er
behoefte is aan beweging. Er is ook een Planologische Kernbeslissing (PKB)
over de Waddenzee in de maak; die is bijna klaar.
Ik vind dat de commissie integraal moet gaan kijken naar de activiteiten in
de Waddenzee. Dat kan met scenario's. Afhankelijk van wat je in de
Waddenzee aan natuur en menselijk gebruik wilt, kun je afwegen wat er wel
en niet mag. Nu is dat vaak onduidelijk en dan krijg je rare situaties. Bij
de inspraakronde voor de PKB was een garnalenvisser die vertelde dat hij
viste in een geultje bij Vlieland. Hij mocht zijn hut niet uit, en mocht
alleen het geultje invaren en weer terugvaren. Omdat daar zeehonden liggen.
Maar als hij viste gebeurde het regelmatig dat er een vliegtuig overvloog
om twee kilometer verderop een bom te gooien op de Vliehorst. Daar keken de
zeehonden van op, vertelde hij, maar van hem hadden ze helemaal geen last.
Het probleem is dat politici aan het polderen zijn geweest. Uiteindelijk
moet je een keuze maken of je natuur of menselijk gebruik de voorkeur
geeft. Als je zegt dat de Waddenzee natuur is met beperkt gebruik door
mensen, dan zou de kokkelvisserij zeer ter discussie staan. Als je ruimere
normen hanteert is kokkelvisserij wel mogelijk.'' | M.W.