Nieuws - 1 januari 1970

Gas verdrijft zuur in tulpenbollen

Gas verdrijft zuur in tulpenbollen

Gas verdrijft zuur in tulpenbollen


Vanaf volgend jaar hoeven tulpentelers zich minder zorgen te maken over de
ziekte zuur in hun bollen. Onderzoekers van de sector bloembollen van
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving presenteren 15 mei op de open dag van
‘De Noord‘ in St. Maartensbrug de resultaten van onderzoek in
praktijkcellen met het gebruik van het gas EB-01 tijdens de bewaarperiode
ter bestrijding van de ziekte.

Onderzoeker dr Henk Gude vertelt dat het gas de bloembollen volledig kan
beschermen tegen de aantasting door ethyleen, dat vrijkomt als tulpenbollen
worden aangetast door de schimmel Fusarium oxysporum. ,,Als gezonde
plantgoed het ethyleen opneemt produceert dat het jaar na aantasting teveel
en te kleine dochterbollen. De ethyleen vernietigt verder de bloemen die in
de tulpenbollen zitten die aan broeiers worden geleverd.’’
Telers proberen het ontstaan van zuur in bollen tijdens de bewaarperiode nu
te bestrijden door de ruimte veel te ventileren. ,,Met deze methode kan het
energieverbruik met driekwart terug, omdat er niet steeds verse lucht hoeft
te worden opgewarmd.’’ Volgens Gude staan kwekers te trappelen om het
middel te gebruiken. Toelating van het middel is inmiddels aangevraagd. |
Y.d.H.