Nieuws - 1 januari 1970

Garnalenvissers

Garnalenvissers

Garnalenvissers


Nederlandse garnalenvissers zijn boos over de boete die de Nederlandse
mededingingsautoriteit NMA de sector heeft opgelegd. Vissersorganisaties en
garnalenhandelaren kregen boetes die opliepen tot vijf miljoen euro voor
onwettige prijsafspraken. De vissers voelen zich tekortgedaan en stellen
dat de afspraken passen in het streven om duurzaam te vissen. De NMA zegt
dat consumenten de dupe zijn omdat de prijzen kunstmatig hoog gehouden
worden. Wie heeft er gelijk, de vissers of de kartelwaakhond?

Ir Jan Willem de Wilde, onderzoeker LEI, afdeling visserij:

,,Ik geloof niet dat de consument hier beter van wordt. Integendeel, het
zou wel eens kunnen zijn dat die uiteindelijk voor de boete opdraait, omdat
de boetes natuurlijk terugverdiend moeten worden.
Ik was verbaasd dat de NMA zich in eerste instantie richtte op de
producentenorganisaties, zeg maar de vissers. Ik zou het logischer hebben
gevonden om met name de handelaren aan te pakken. De handel in Nederland is
verdeeld tussen twee grote bedrijven. Er zijn nog wel wat kleintjes, maar
die twee maken de dienst uit. Zij bepalen de prijs en maken het voor nieuwe
partijen in de markt praktisch onmogelijk een positie te verwerven. Ik zou
het logischer hebben gevonden als de NMA daar wat aan had gedaan. Zij
hebben nu ook een boete gekregen, maar dat zal niets oplossen. Twee
partijen blijven de handel beheersen, er komen geen nieuwe bij. Ik weet
niet of het wettelijk kan, maar misschien is opsplitsing, zoals bij
Microsoft wel is voorgesteld, een oplossing. Dan krijg je wel concurrentie.
Nu zit de handel niet goed in elkaar. Zolang dat niet verandert verwacht ik
niet dat er lagere prijzen zullen komen voor consumenten, of de vissers nu
afspraken maken of niet. Dat zit hem in de aard van de sector.
De handelaren laten de garnalen in grote hallen in Marokko pellen. Als er
plotseling meer aanbod is, zullen ze die niet kunnen verwerken omdat daar
domweg de capaciteit voor ontbreekt. Invriezen op grote schaal is geen
aantrekkelijke optie omdat het lastiger is om garnalen die eenmaal
ingevroren zijn geweest te pellen. Het systeem is daardoor niet erg
flexibel.
De vissers zeggen dat ze de visstand in de Waddenzee beschermen door hun
afspraken. Daar zit wel wat in. De stand van de garnaal zelf fluctueert
sterk met de seizoenen, daar heeft de visserij niet zoveel invloed op. Maar
het is wel goed voor de stand van andere dieren. Bij garnalenvisserij wordt
altijd jonge platvis en andere vis gevangen. De visserij probeert al om de
sterfte van de bijgevangen vis te beperken door de vangst met speciale
spoelmachines te zeven, maar het is onvermijdelijk dat een deel van de
visjes toch doodgaat. Door minder te vissen zorg je ervoor dat dat niet
gebeurt en dat meer vis de kans krijgt op te groeien. Daarbij is minder
vissen wellicht goed voor de stand van rondvissen zoals wijting en
kabeljauw die de garnalen eten.’’ |
K.V.