Nieuws - 15 oktober 2010

Garnalenvirus wordt steeds gemener

Virussen worden meestal snel zwakker wanneer ze zich verspreiden, maar niet het garnalenvirus WSSV. Dat wordt juist steeds agressiever naarmate het zich verder uitbreidt en is daarmee een wereldwijde bedreiging voor de garnalenteelt. Dat melden Wageningse virologen in het tijdschrift PLoS One.

De meeste virussen, zoals het griepvirus, doven geleidelijk uit naarmate de epidemie vordert. Het witte vlekken syndroom virus (white spot syndrome virus, WSSV) is een uitzondering. Het virus wordt een gevaarlijker bedreiging voor de garnalenteelt wanneer het langer rondwaart.
De Wageningse onderzoekers reconstrueerden hoe het virus zich vanuit het oorspronggebied verspreidde en welke genetische veranderingen in de tijd plaatsvonden. Ze namen in vijf Aziatische landen monsters van het virus in garnalenkwekerijen. Die vergeleken ze onderling en met literatuurgegevens van virussen uit Taiwan, China en Thailand. Door een tijdreeks van virusmonsters op te stellen vonden de onderzoekers een opmerkelijk patroon. Er verdwijnen DNA-stukjes uit het virusgenoom en tegelijkertijd neemt de virulentie van het virus toe. Beide veranderingen lijken evolutionaire aanpassingen van het virus aan de garnalenteelt.
Het WSSV virus werd ontdekt in garnalenpopulaties van Taiwanese kwekerijen in 1992. Aanvankelijk valt de virulentie mee, om zich later op andere plaatsen heftig te manifesteren. Gedocumenteerde uitbraken in 1992 (China) en 1999 (Ecuador) tonen een daling met tweederde van de lokale garnalenproductie in de jaren na de uitbraak. Inmiddels heeft het virus zich vanuit Taiwan wereldwijd verspreid, en heeft het ook wilde garnalenpopulaties in Europa bereikt.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de naar Spanje uitgeweken viroloog Mark Zwart met de Wageningse onderzoeksgroep van Just Vlak. Zwart, opgeleid bij Vlak, kreeg eind vorig jaar een Rubicon-subsidie van NWO voor dit onderzoek.
Meer informatie