Nieuws - 21 mei 2015

Gans aan het gas is controversieel

tekst:
Roelof Kleis

Ganzen die overlast veroorzaken mogen vanaf 1 juni worden vergast met kooldioxide. Omgevingspsycholoog Maarten Jacobs deed veel onderzoek naar de publieke acceptatie van beheersmaatregelen van wilde dieren. Hij verwacht veel reuring.

‘Het doden van dieren is altijd controversieel. De meeste mensen vinden het niet prettig om zomaar dieren te doden. Dat is de realiteit waar je als beleidsmakers mee te maken hebt. Het is wel zo dat het van belang is welk probleem je ermee oplost. Het gaat om interne waardenconflicten. Hoe groter het probleem, hoe eerder het doden van dieren wordt geaccepteerd.’

In dat interne conflict spelen waardeoriëntaties volgens jou een grote rol. Wat zijn dat? ‘Waardeoriëntaties geven aan hoe mensen zich verhouden ten opzichte van wilde dieren. Mensen met een dominantie- oriëntatie vinden dat wilde dieren beheerd moeten worden ten nutte van de mens. Zij stellen de mens boven het dier. Mensen met mutualisme-oriëntatie vinden dat wij moeten zorgen voor wilde dieren en dat deze dieren rechten hebben. Zij stellen de mens naast het dier. Uit mijn onderzoek blijkt dat 44 procent van de Nederlandse mutualist is en 21 procent dominant.’

Wat zegt dat over onze houding ten aanzien van vergassen?
‘Waardeoriëntaties zijn een soort mal voor hoe om te gaan met interne waardenconflicten. Uit onderzoek blijkt dat in situaties waar waarden het meest conflicteren, de voorspellende kracht van waardeoriëntaties het grootst is. Nederland is nogal mutualistisch georiënteerd, dus je mag verwachten dat veel mensen tegen vergassing zullen zijn.’

Maar dat is nog niet onderzocht?
‘Nee, dat ging onder meer over het jagen op ganzen en herten die gewassen beschadigen. Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat acceptabel. Maar ik kan me voorstellen dat mensen vergassen acceptabeler vinden dan jagen, als de dieren daardoor minder lijden. Het zou dan wel eens 60/40 vóór vergassen kunnen worden.’