Nieuws - 13 maart 2008

Gaas beschermt dijken tegen gravende bevers

Het gaat zo goed met de bevers die in Nederland zijn uitgezet, dat de kans op schade aan dijken toeneemt. Maar reden tot grote zorg zijn de welvarende bevers niet. Alterra onderzocht de risico’s van hun gegraaf en komt met oplossingen om schade te voorkomen.
Nadat de bever hondervijftig jaar lang verdwenen was uit Nederland werden in 1988 bevers uit het Elbegebied losgelaten in de Biesbosch. In 1995 volgde een uitzettingsproject in de Gelderse Poort, waar 54 bevers werden vrijgelaten. In maart vorig jaar werd de gehele Nederlandse populatie op 315 stuks geschat, waarvan er tachtig in de Gelderse Poort zouden leven. Ecologen verwachten dat de groei verder doorzet en dat de bever zich zal verspreiden over de rest van het rivierengebied. Goed nieuws voor de bever die op de Europese lijst van beschermde dieren staat.
Maar omwonenden van de Gelderse Poort maken zich sinds een paar jaar zorgen. In 2004 en in 2006 hebben bevers op twee plaatsen holen gegraven in een belangrijke rivierdijk. Hoewel dit niet zoveel schade toebracht dat de dijk zou instorten, was het gegraaf wel aanleiding voor een onderzoek naar kwetsbare dijklocaties in de Gelderse Poort.
Drs. Freek Niewold van Alterra vond vijf oeverzones waar de kans groot is dat bevers er zullen gaan graven en daarmee de werking van de dijk aantasten. Dit zijn plekken waar het water permanent dicht langs de dijk loopt en waar bevers regelmatig komen. Niewold adviseert om op die locaties snel maatregelen te nemen. Zijn voorstel is om de kwetsbare oeverzones te verbreden, het aangrenzende water te verleggen of gaas tussen de oever en het water te plaatsen om te voorkomen dat deze plekken daadwerkelijk schade oplopen.
Op elf andere plaatsen was de dijk kwetsbaar, maar zijn tot nu toe nog geen bevers aangetroffen. Niewold verwacht echter wel dat de gravende bevers op de lange termijn hun weg zullen vinden naar deze wateren. Hij adviseert daarom ook deze dijken beverbestendig te maken.