Nieuws - 1 januari 1970

Gaafheidskaart toont verstoring

Op de ‘gaafheidskaart’ die Alterra maakte voor de gemeente Lingewaal-Geldermalsen is te zien waar de bodem en het reliëf in het landschap verstoord zijn, en waar niet.

De kaart is gemaakt door geomorfologische kaarten te combineren met gegevens over landschapstypen en verstoringen in het landschap. Volgens de onderzoekers vormt de gaafheidskaart een basis voor plattegronden die aangeven waar waardevolle cultuurhistorie is te vinden, en voor kansenkaarten voor archeologische vindplaatsen. / MW