Organisatie - 26 februari 2009

GROOTMOEDERS TIJD

Eet alleen wat onze grootmoeders ook zouden eten. Dat is in het kort de boodschap van de Amerikaanse voedingsjournalist Michael Pollan. Dus geen fruit uit flesjes of sla uit plastic. Pollan verzet zich ook tegen maïsvelden zo groot als de gemeente Wageningen en cities of meat zoals op de voorpagina van deze Resource. Want op zo’n manier voedsel produceren, gaat ten koste van dieren, het milieu en onze gezondheid.
In het weekend voor de inauguratie van Barack Obama schreef hij de aanstaande president een open brief. We moeten onze kinderen leren gezond te eten door ze bij te brengen waar voedsel vandaan komt. Obama zou Amerika gezonder kunnen maken door het goede voorbeeld te geven. Eten uit de moestuin is de kortste voedselketen die er is. Maak dus een fruit- en groentetuin van een deel van het gazon rond het witte huis. En de beste inspiratie krijgen de Amerikanen als de presidentiële familie er zelf onkruid gaat wieden. Ha!
Michael Pollan lijkt een naïeve romanticus. Want deze wereld heeft natuurlijk meer voedsel nodig dan in grootmoeders tijd. Bovendien levert grootschalige productie nu eenmaal een goed inkomen op en is die af en toe ook duurzaam.
Twee weken geleden was de invloedrijke Amerikaanse voedingsjournalist in ons land.
Hij bekritiseert veel van het werk dat in Wageningen wordt gedaan. Maar wilde - volgens zijn uitgever - graag in debat met Wageningers. Na afloop van dat debat zeiden de Wageningse agronomen en economen van hem geleerd te hebben. Zonder al te veel regels krijgt de voedingsindustrie de macht, met als gevolg een vervuilende voedselproductie en een ongezonde eetcultuur.
Vaak zijn de VS ons voorland. Toch loopt het hier zo’n vaart nog niet. Het Europese beleid houdt meer rekeningen met kleinschalige boeren en landschapsinrichting, de Europese megaboerderijen zijn nog altijd een factor tien kleiner, en onze eetcultuur is gezonder. Bovendien: we zijn gewaarschuwd.
Pollan doet alsof hij terug wil naar de moestuintjes uit grootmoeders tijd. Hij weet natuurlijk ook wel dat dit een utopie is. Eigenlijk wil hij ons doordringen van de gevaren van de geïndustrialiseerde voedselproductie. Dat lijkt te lukken.