Nieuws - 12 februari 2009

GROENERE ORGANISATIE

Ik heb een aanvulling op de rubriek MI in Resource 15, waarin medewerkers tips gaven om Wageningen UR groener te maken. In Forum is een groot aantal werkruimten voorzien van bewegingssensoren die automatisch de verlichting in- dan wel uitschakelen. Als de ruimte niet gebruikt wordt, gaat het licht na enige tijd vanzelf uit.
De praktijk wijst uit dat van de kleinere werkruimten, zoals werkgroep- en spreekkamers, de deuren vaak open blijven staan na gebruik. Hierdoor reageren de sensoren, die in het plafond dicht bij de deur zijn aangebracht, voortdurend op bewegingen op de gang. Gevolg: de lichten blijven steeds branden en hierdoor wordt de beoogde energiebesparing niet gehaald.
Een mogelijke oplossing, maar een die niet op de korte termijn tot resultaten leidt, is het (her)opvoeden van de gebruikers zodat ze bij het verlaten van de ruimte de deur steeds sluiten. Een simpelere en snellere oplossing is het anders richten van de sensoren, zodat ze niet meer gevoelig zijn voor de bewegingen op de gang. En als dit niet mogelijk is, kunnen twee of drie facetten van de sensoren die naar de deur zijn gericht, worden afgeplakt zodat de sensor de bewegingen op de gang niet meer waarneemt door de openstaande deur.