Nieuws - 8 januari 2009

GROENE ZONNECOLLECTOR VRAAGT OM ZONNIG KLIMAAT

Een in Wageningen ontwikkelde fotobioreactor voor de productie van groene algen functioneert onder Nederlandse klimaatomstandigheden beneden de maat. In zonniger streken zijn betere resultaten te verwachten.

nieuws_2774.jpg
Dat valt te concluderen uit het proefschrift van bioprocestechnoloog ir. Jan-Willem Zijffers. Tijdens zijn onderzoek bouwde hij voort op een idee van zijn promotor prof. René Wijffels voor een groene zonnecollector die zonlicht omzet in biomassa. Het hart daarvan is een cultuur van groene algen die via lenzen en lichtgeleiders de juiste dosering zonlicht krijgt toegediend.
Algenkweek staat momenteel in de belangstelling omdat de minuscule plantjes in de toekomst, na opschaling van de productie tot hectares, wellicht kunnen dienen als grondstof voor duurzame brandstof, maar ook als bron van voedingsstoffen zoals carotenoïden en omegavetzuren.
Zijffers verbeterde het ontwerp van de groene zonnecollector en bouwde een prototype. Dat wist op het dak van het Agrotechnion in Wageningen vijf procent van het zonlicht nuttig aan te wenden. Dat is vergelijkbaar met een siliciumzonnecel en twee tot drie keer zoveel als een gewone algenvijver. Op zich is dat een prachtig resultaat voor een eerste ontwerp, aldus Zijffers, maar er was op meer gerekend.
Hoe ze ook in de watten werden gelegd of uitgedaagd, de twee soorten groene algen waarmee hij experimenteerde, gebruikten een groot deel van de zonenergie voor eigen onderhoud in plaats van biomassavermeerdering. Daardoor wist de promovendus niet de resultaten te benaderen van een eerder, Israëlisch experiment met blauwalgen, die maar liefst tien procent van het zonlicht benutten.
Ook de nogal wisselende zoninstraling speelde de collector parten, hoewel alleen in het voorjaar en de zomer werd geëxperimenteerd. ‘De groene zonnecollector is op zich een efficiënt apparaat om zonlicht in te vangen. Metingen wijzen uit dat die in gebieden met een hogere zonnestand en meer direct zonlicht beslist beter uit de verf komt’, aldus Zijffers. / Rik Nijland

Jan-Willem Zijffers promoveert op 12 januari bij prof. René Wijffels en prof. Hans Tramper, hoogleraren Bioprocestechnologie.