Nieuws - 12 januari 2009

‘GOEDE DOCENT KAN OOK LUISTEREN’

Jan den Ouden maakt zijn lessen over bosbouw tot een ‘persoonlijke ervaring’. Om die reden heeft een studentenjury hem de Teacher of the Year Award 2009 toegekend. Zelf denkt hij de stemmen van studenten te hebben gekregen vanwege zijn enthousiasme en zijn ontspannen manier van lesgeven.

achtergrond_0_179.jpg
‘Zoals alle genomineerden is Jan den Ouden erg betrokken bij de studenten. Hij geeft uitleg en kijkt kritisch tegen het gebruik van nieuwe media aan’, vertelt Anne Reijbroek van de studentenjury. ‘Dat vinden we heel goed, dat zouden meer docenten moeten doen. Als een docent tijdens een college letterlijk vertelt wat er op de powerpointpresentatie staat, ga ik de volgende keer niet meer. Den Ouden doet ook veel in de praktijk en neemt zijn studenten mee de natuur in.’
Den Ouden kreeg zijn prijs woensdagavond 7 januari tijdens de nieuwjaarsborrel van de Studentenraad in Unitas. Hij kwam in 1993 als PhD’er bij Wageningen Universiteit terecht. Bij de leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer geeft hij verschillende vakken en begeleidt master- en PhD-studenten. Bovendien zit hij in de opleidingscommissie en is actief bij de bosecologiegroep van Staatsbosbeheer en de adviesraad droogzandlandschappen. Onderwijs is in zijn ogen een actieve uitwisseling tussen docent en studenten. ‘Docenten moeten hun kennis helder kunnen overdragen, sociaal zijn en zich bewust zijn van hetgeen er gebeurt met de studenten in de collegezaal. Een docent moet ook kunnen luisteren en niet alleen praten’, zei Den Ouden in een gesprek met de studentenjury.
775 studenten – onder wie 110 internationale – kozen hun favoriet uit een longlist van 180 docenten, een kwart van de docentenpopulatie van de universiteit. De lijst werd samengesteld op basis van vak- en docentenevaluaties. Vervolgens interviewde een jury van zes studenten de vijftien docenten met de meeste stemmen. Aan het unanieme oordeel van de jury ging wel wat discussie vooraf, aldus Reijbroek. ‘Veel docenten hebben gemeenschappelijke goede punten. Dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar.’
Alle vijf genomineerden ontvangen een bonus van 2500 euro van de raad van bestuur. Dat geld mogen ze aan onderwijs besteden. Winnaar Den Ouden ontving bovendien een replica van De Leermeester, een beeld van de Vlaamse kunstenaar Jan Praet. / Alexandra Branderhorst

Overige nominaties Teacher of the Year 2009: Tinka Murk, Milieutoxicologie; Annemarie van Paassen, Communicatiewetenschappen; Huub Savelkoul, Immunologie; Arie Terlouw, Mens- en dierkunde.