Nieuws - 26 februari 2014

GMO’s zijn niet nadelig / voordelig

tekst:
Albert Sikkema

Plantenveredelaar Evert Jacobsen en ethicus Bart Gremmen gaan op 12 maart in debat over gentechnologie in de Wageningse bibliotheek. Zijn gmo’s gevaarlijk, nuttig, onnatuurlijk of wenselijk?

Over één ding zijn Evert Jacobsen, pleitbezorger van gentechnologie in Nederland, en Bart Gremmen, die de ethische dilemma’s van gentechnologie aankaart, het eens. Het eten van gmo’s leidt niet tot nadelige gezondheidseffecten bij mens en dier. Dat wil zeggen: die nadelige effecten zijn niet aangetroffen bij mens en dier, terwijl we de effecten inmiddels op langere termijn kunnen bestuderen.

Maar het omgekeerde is ook waar, stelt Gremmen. Er zijn nog steeds geen gmo’s die een direct voordeel bieden voor de consument, in de vorm van nieuwe eigenschappen of een lagere prijs. De voordelen van gmo’s leiden nu vooral tot milieuwinst, omdat minder gewasbescherming nodig is. Dat klopt, stelt Jacobsen, die daarom milieuorganisaties als Greenpeace bekritiseert dat ze door hun halsstarrige verzet tegen gmo’s het milieu vervuilen.

Maar omdat er geen unieke voordelen aan gmo’s zitten, is er volgens Gremmen geen noodzaak voor overheden en actiegroepen om transgene en cisgene gewassen te steunen. Daar komt bij dat ze in toenemende mate als onnatuurlijk worden gezien door afnemers in de voedselketen, aldus Gremmen. Jacobsen ziet dat geheel anders. Door de tegenwerking en complexe en dure toelatingsprocedures voor gmo’s is er nu meer milieuvervuiling dan nodig is. Bovendien belemmeren de tegenstanders van gmo’s nieuwe werkgelegenheid en bedrijfjes en spelen ze daarmee multinationals als Monsanto juist in de kaart, vindt Jacobsen.

Beiden stellen vast dat de kennis over het genoom van planten spectaculair is gegroeid en dat het onderscheid tussen traditionele veredeling en transgenese onduidelijker wordt. Door die kennistoename wordt ook steeds duidelijker dat genen ‘spontaan’ van de ene naar de andere soort kunnen overgaan, zonder tussenkomst van de mens. Maar met al die kennis is ook de kloof tussen de experts en de burgers veel breder geworden, stelt Gremmen.

Of die kloof ook zichtbaar is in het debat in de Wageningse bibliotheek, zal over twee weken blijken. Het debat is georganiseerd door de drie Wageningse vrijmetselaarsloges in samenwerking met de bibliotheek en boekhandel Kniphorst. De Wageningse Studenten Debatvereniging onder leiding van Lara Minnaard zal het debat tussen de twee specialisten verder aanmoedigen.


Debat over gentechnologie, op woensdag 12 maart, om 20.00 uur in de Wageningse bibliotheek.