Nieuws - 5 december 2012

GMO-vrijstaat Nijmegen

Nijmegen wil een gentechvrije gemeente zijn. In haar bestemmingsplan geldt een verbod op de teelt van gmo-gewassen. Dat is een politieke keuze die vermoedelijk geen stand houdt bij de rechter, zegt Bernd van der Meulen, hoogleraar Recht en Bestuur.

No-gmos.gif
De gemeente Nijmegen heeft eind november vastgelegd in haar bestemmingsplan dat er geen gmo-gewassen mogen worden geteeld in een gebied van 13 hectare in het Ooyse Schependom.
Is het een symbolisch besluit?
‘Ja, maar in de politiek zijn symbolen heel belangrijk. Het is een politiek statement, het is één stem in een Europees koor dat anti-gmo is. De vraag is wel of de gemeente gmo-beleid mag opnemen in het bestemmingsplan. Dat plan is primair bedoeld voor de ruimtelijke inrichting van de gemeente. Ik zie niet in wat ruimtelijk gezien het verschil is tussen een hectare gewone mais en gmo-mais. Of de gemeente bevoegd is dit besluit te nemen, betwijfel ik ernstig. Als iemand een procedure tegen de beslissing aanspant, zal ie wel winnen. Maar zolang niemand dat doet, blijft de gmo-bepaling in het bestemmingsplan staan.’
Heeft het besluit praktische gevolgen?
‘We verbouwen nauwelijks gmo-gewassen in Nederland en de aandrang om het areaal uit te breiden is gering. De supermarkten hebben bepaald: de Nederlandse consumenten willen geen gmo-voedsel, dus dat is er niet. Als je gmo-gewassen verbouwt, kun je die alleen kwijt als veevoeder, maar dat geeft een hoop gedonder. Voor de producenten is het sop de kool niet waard, die verbouwen geen gmo’s. De gmo-diervoeders worden geïmporteerd.’
Dus gaat niemand het besluit aanvechten?
‘Je hebt een belang nodig om het aan te vechten. Als je een stuk land hebt in het Ooyse Schependom, dan kun je in actie komen. En de regering kan het aanvechten, vanwege haar bevoegdheid om het beleid van de gemeenten te controleren. Ik weet niet of de regering het laat passeren, ook dat is een politieke keuze.’