Nieuws - 16 april 2009

GEEN SOEPELE TOELATING CISGENE AARDAPPEL

Het ministerie van VROM wijst versoepeling van de toelatingsregels voor cisgene planten af, omdat er een theoretische kans bestaat dat die allergene eiwittten aanmaken. Dat is een tegenvaller voor Wageningse plantenveredelaars. Het verrijken van gewassen met soorteigen genen is volgens hen een goede manier om het pesticidegebruik terug te dringen.
Onderzoekers van de Plant Sciences Group bouwen genen van wilde verwanten in de aardappel in om deze resistent te maken tegen fytoftora. Ook zijn ze via cisgenese bezig appels resistent te maken tegen appelschurft. Telers zouden daardoor veel minder bestrijdingsmiddelen hoeven te gebruiken.
De toelatingsregels voor cisgene planten zijn echter streng. De Europese Unie maakt geen onderscheid tussen cisgene en transgene planten en verlangt genetisch en toxicologisch onderzoek dat het gevaar voor milieu en volksgezondheid van de gmo’s uitsluit. De toelatingsprocedure in Europa kost gemiddeld 6,8 miljoen euro. Door die hoge kosten en het gmo-imago van de cisgene aardappels en appels twijfelen marktpartners van Wageningen UR of ze in deze veredeling gaan investeren.
De Wageningse plantenwetenschapper prof. Evert Jacobsen heeft inmiddels een risico-analyse opgestuurd naar het ministerie. Daaruit blijkt dat de kans op onbedoelde effecten bij cisgenese niet groter is dan bij traditionele veredeling.
Naast het ministerie van VROM onderzoekt ook de Europese Unie of het beoordelingskader voor cisgene en transgene planten kan worden aangepast. Een wetenschappelijke adviescommissie, met daarin dr. Harry Kuiper van RIKILT, bereidt een advies voor. In juni komt Brussel vermoedelijk met een rapport.
De Europese lidstaten zijn verdeeld over genetische modificatie. Landen als Oostenrijk en Hongarije zijn fel gekant tegen gmo’s, Nederland is onder voorwaarden voor. LNV-minister Verburg heeft voorgesteld om de besluitvorming te decentraliseren naar de lidstaten, zodat een land als ¬Nederland experimenteerruimte krijgt bij de ontwikkeling van cisgene planten. / Albert Sikkema

Zie ook de debatrubriek MI