Nieuws - 14 mei 2009

GEEN EXTRA PROEF CISGENE AARDAPPELS

Wageningen UR kan dit jaar in Drenthe geen proeven doen met cisgene aardappels. De Raad van State schortte vorige week een vergunning op van het ministerie van VROM voor de veldproef, omdat die niet voldoet aan Europese richtlijnen.

De Wageningse veredelaars voeren sinds vorig jaar veldproeven uit met cisgene aardappels, voor duurzame resitentie tegen phytophthora. Daarvoor zijn sinds vorig jaar vier locaties beschikbaar. ‘Dit jaar hadden we om een extra locatie gevraagd’, zegt dr. Bert Lotz van Plant Research International.
‘We zouden het liefst de locaties van de proefvelden precies aangeven op internet.’ Maar met een dergelijke openheid neemt de kans op vernieling door gmo-activisten toe. Onder druk van de Tweede Kamer besloot het ministerie van VROM daarom vorig jaar om voortaan bij vergunningverlening niet meer de precieze locatie bekend te maken. Eerder dit jaar keurde het Europese Hof van Justitie deze handelswijze af, omdat omwonenden de precieze locatie moeten weten voor een eventueel bezwaarschrift. De Raad van State schortte daarop de door VROM verstrekte vergunning op.
De Wageningse resistentieveredeling op de andere locaties gaat gewoon door.