Nieuws - 26 maart 2009

GEBOUW VHL LEEUWARDEN IS ENERGETISCH RAADSEL

Het gebouw van VHL in Leeuwarden is een energetisch raadsel. Het gebouw slurpt ’s nachts maar weinig minder stroom dan overdag. Maar niemand weet nog hoe dat komt. Zeker is wel dat het gebouw nog een stuk duurzamer kan worden.

Dat blijkt uit de eerste onderzoeken naar de duurzaamheid van de VHL-gebouwen in Leeuwarden en Velp. Sinds september zijn op beide locaties duurzaamheidteams aan de slag. Het werk begon volgens projectmedewerker Duurzame Ontwikkeling Peter Adema met een grondige inventarisatie van de energiegegevens van de gebouwen. Die in Leeuwarden is inmiddels af, in Velp is net gestart.
Het pand in Leeuwarden blijkt aardig duurzaam gebouwd. Energetisch scoort het een B-label. Overigens mag dat geen wonder zijn; VHL Leeuwarden was in 1996 een voorbeeld van duurzaam bouwen.
Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer kan worden bespaard. Op verlichting is volgens Adema winst te behalen. Door lampen te koppelen aan bewegingsmelders bijvoorbeeld, of door bestaande lampen te vervangen door moderne tl-balken of led-verlichting.
Verder denkt het team aan een draaideur bij de ingang, aan power-management op de computers en het slimmer inregelen van de radiatoren zodat er een gelijkmatiger verdeling van de warmte plaatsvindt. Al die maatregelen kosten geld. En daar zit de beperking. Dure investeringen moeten zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.
Opmerkelijk is dat wel bekend is hoeveel energie VHL in Leeuwarden gebruikt, maar niet precies wie, waarom en hoe. Uit nader onderzoek blijkt dat veertig procent van de energie ’s nachts wordt verbruikt. Adema: ‘Dat raadsel is nog niet opgelost. Mogelijk heeft het met Wetsus te maken, de laboratoria en milieu- en zuivelhallen die bij ons in het gebouw zitten. Die gebruiken veel energie. Maar hoeveel, dat weten we niet precies. We proberen nu slimme meters te plaatsen om daarachter te komen.’
Naast het energievraagstuk worden ook andere duurzame thema’s als inkoop, afval, watergebruik, mobiliteit, binnenmilieu en communicatie onder de loep genomen. Dat laatste leidt binnenkort tot een feestje. Tijdens een ‘duurzaamheidsfeest’ worden de inspanningen uiteengezet en toegelicht.