Nieuws - 7 september 2006

Fusie

Wageningen UR is niet het enige voorbeeld van een fusie tussen hbo en universiteit. Ook de Universiteit van Amsterdam doet het samen met een hogeschool. Waar in het Wageningse geval de hogescholen en universiteit tot dusver vredig langs elkaar heen leefden, is dat in Amsterdam echter anders. De fusie leidde daar tot protest van hoogleraren en begin dit jaar zelfs tot een bestuurlijke crisis.
De hogeschool en de universiteit delen één college van bestuur. Rob Scheerens, afkomstig van de Hogeschool van Amsterdam moest dit jaar opstappen, net als universiteitsman Sijbold Noorda. Scheerens werd in de gangen van de universiteit Hogeschool-Tokkie genoemd. Noorda werd door de Amsterdamse raad van toezicht gedwongen wat eerder op te stappen dan gepland.
De nieuwe bestuursvoorzitter van de universiteit-hogeschool, Karel van der Toorn, blijft ondanks de moeilijkheden hoopvol over de vruchten van de fusie. In de Volkskrant van zaterdag 2 september legt hij uit dat er in het nieuwe bestuur geen bloedgroepen meer zijn. ‘Als dat zo zou zijn, zou je een soort demarcatielijn in het college hebben, Wij zetten in op een intensieve samenwerking en ik ben er van overtuigd dat dat over tien jaar zal leiden tot één instelling.’