Nieuws - 14 juni 2007

Fusie noordelijke hogescholen

Twee concurrenten van Van Hall Larenstein in Leeuwarden bundelen de krachten: de Christelijke Hogeschool Nederland en de Hogeschool Drenthe. Samen krijgen ze ongeveer 2,5 procent van de hbo-markt in handen.
Aan de instellingen studeren in totaal zo’n negenduizend studenten. De CHN is de grootste van de twee en had afgelopen jaar een instroom van 2219 studenten. De Hogeschool Drenthe trok er 809.
De Hogeschool Drenthe heeft weinig financiële middelen om tegenvallers op te vangen. De ‘solvabiliteit’ – het vermogen om op lange termijn aan financiële verplichtingen te voldoen –schommelde al jaren rond de 21 procent. De HBO-raad hanteert een norm van 35 procent. De CHN zat juist boven die norm.
Robert Veenstra van de CHN wordt de bestuursvoorzitter van de nieuwe school. Cees Bijl van de Hogeschool Drenthe gaat de raad van toezicht leiden. Leeuwarden wordt de hoofdvestiging, maar de huidige vestigingen blijven open.