Nieuws - 1 januari 1970

Fusie Wageningen UR en hogescholen beklonken

De bestuursvoorzitters dr Aalt Dijkhuizen en Wiebe Wieling (Van Hall Larenstein) hebben op dinsdag 6 januari de officiële overeenkomst getekend voor de bestuurlijke fusie van Wageningen UR en de hogescholen. De Hogescholen in Leeuwarden en Velp vormen nu de zesde kenniseenheid van Wageningen UR.

De gesprekken over de fusie hebben ruim drie jaar in beslag genomen. Dijkhuizen voorspelt dat de uitwerking van de samenwerkingsplannen ongeveer net zo veel tijd zal kosten. ,,De synergiewinst boeken we niet in een half jaar. Ik verwacht dat het implementeren van de plannen ook ongeveer drie jaar nodig zal hebben. Laten we er maar een proces van de lange adem van maken.’’
Studenten gaan volgens Dijkhuizen van de fusie profiteren omdat ze grotere keuzemogelijkheden krijgen. Medewerkers krijgen ruimere carrièremogelijkheden, en de organisatie kan van de fusie profiteren door gezamenlijke investeringen in bijvoorbeeld computeronderwijs en de werving van buitenlandse studenten. Wageningen UR heeft door de fusie haar studentenaantal bijna verdubbeld. De hogescholen hebben samen 4200 studenten, Wageningen Universiteit heeft er 4700. Bij de hogescholen werken 500 medewerkers, Wageningen UR telt er zo’n 6700.
Volgens Wieling heeft de fusie voor de hogescholen belangrijke voordelen. De belangrijkste reden voor de fusie was voor hem de positie van de masteropleidingen van de hogescholen. Die zullen worden ondergebracht worden bij Wageningen Universiteit. De hogescholen krijgen van de overheid geen geld voor de masteropleidingen, de universiteit wel. Door de opleidingen formeel onderdeel te maken van het Wageningse opleidingenaanbod, maar wel te laten verzorgen door de hogescholen omzeilen de hogescholen het bekostigingsprobleem.
Wieling verwacht dat de hogescholen door de fusie met de universiteit aantrekkelijker worden voor studenten omdat ze kortere leerwegen naar een MSc-diploma kunnen gaan aanbieden. De hogeschoolbestuurder hoopt dat hij havisten kan beloven dat zij via de hogescholen binnen zes jaar een MSc-diploma kunnen halen. De hogescholen verwachten dat de belangstelling voor de MSc-opleidingen door de invoering van de bachelor-masterstructuur nog verder zal groeien. ,,De meeste studenten zullen in de toekomst een MSc-titel willen hebben.’’
De Wageningse bestuursvoorzitter Dijkhuizen zei tijdens de plechtigheid dat hij ervoor wil waken dat medewerkers en studenten niet zullen verdrinken in de uitdijende organisatie. ,,Wij hebben in alle onze plannen de mens centraal staan. We moeten onze organisatie zo inrichten dat iedereen zich goed en veilig voelt in zijn eigen stukje.’’ | K.V.