Nieuws - 31 augustus 2011

‘Fusie Van Hall en Larenstein oké’

Minister Verhagen van EL&I vindt dat de instellingsfusie tussen Van Hall en Larenstein volgens het boekje verloopt.

Larenstein.jpeg
Verhagen steunt de wens van het bestuur van de hogeschool "om het onderwijs goed te laten aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven". Hij schrijft dat in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Die wilde weten wat de schaalvergroting zou betekenen voor de onderwijskwaliteit.
'Het bestuur en de directie van de Hogeschool Van Hall Larenstein werken aan een organisatorische en kwalitatieve vernieuwing van hun instelling', schrijft Verhagen. 'Ik ben door hen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en steun hun wens om het onderwijs goed te laten aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Aan de positie van het personeel wordt eveneens de nodige aandacht besteed.'     
Eigenlijk is van schaalvergroting geen sprake volgens de minister, omdat de hogescholen al sinds 2003 "als één instelling functioneren". Per 1 september zijn het voormalige Van Hall Instituut in Leeuwarden en de Hogeschool Larenstein in Velp niet alleen bestuurlijk gefuseerd, maar gaan ze daadwerkelijk verder als één instelling. De medezeggenschap heeft daar mee ingestemd, aldus Verhagen. De wet fusietoets, waarin de minister kan toetsen of een fusie gerechtvaardigd is, treedt pas op 1 oktober in werking.
Aanleiding voor de Kamervragen was de onrust op de hogeschool na het op non-actief stellen van onderwijsdirecteur Hans van Rooijen. De medezeggenschap heeft het vertrouwen in directeur Ellen Marks opgezegd, maar die heeft de steun van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. VHL is in 2004 bestuurlijk gefuseerd met Wageningen Universiteit en de DLO-instituten.