Nieuws - 1 januari 1970

Fusie IBN en Staring Centrum raakt vooral ondersteunende diensten

Fusie IBN en Staring Centrum raakt vooral ondersteunende diensten

Fusie IBN en Staring Centrum raakt vooral ondersteunende diensten

Een principebesluit van de raad van bestuur over de integratie van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) en het Staring Centrum (SC-DLO) ligt nu bij de ondernemingsraden. De pas opnieuw ingerichte onderzoeksafdelingen van beide instituten blijven in de fusie overeind. Bij de ondersteunende diensten verdwijnen tientallen arbeidsplaatsen


IBN-DLO heeft de reorganisatie van de ondersteunende diensten uitgesteld tot de fusie. In het plan Visarend werd een uitstroom van 25 personeelsleden in die hoek voorzien. Sommigen zijn inmiddels uit zichzelf al vertrokken. Door de fusie zullen vijf extra mensen verdwijnen, vooral hoofden van ondersteunende afdelingen. Bij het Staring Centrum, dat de ondersteuning al wel heeft gereorganiseerd, verdwijnen tien extra arbeidsplaatsen

SC-directeur Dr Andro van der Zande: We hebben straks geen twee hoofden personeel of financi├źn nodig. We zullen ook kijken wat uitbesteed kan worden, bijvoorbeeld reprowerk of receptiewerk. Daarbij proberen we gedwongen ontslagen te vermijden, bijvoorbeeld door mensen zo veel mogelijk te laten overgaan naar het bedrijf waaraan het werk wordt uitbesteed.

Bij de fusie gaat het echter niet alleen om bezuiniging. Het is mager als je alleen boekhoudkundige motieven hebt, zoals Van der Zande zegt. Hij verwijst naar de conclusies van de werkgroep Ten Hoope, die de inhoudelijke voordelen van de fusie in kaart heeft gebracht. De problematiek rond landinrichting en natuurbeheer raakt steeds meer verknoopt en de onderzoeksvragen worden steeds breder. Dit vraagt om integratie van beide aandachtsvelden. Een prozaïsch motief is bovendien dat de grootste klant, LNV, zich stoort aan gebrek aan integratie en samenwerking tussen beide instituten, die steeds meer op elkaars terrein werken

Mobiel

Bij het IBN-DLO constateert interim-directeur drs Ebbe Rost van Tonningen niet alleen te hoge kosten bij de ondersteuning, maar ook bij de duurbetaalde senior-onderzoekers, waarvan er relatief veel zijn. De komende jaren zal elke medewerker continu in de gaten moeten houden of er voldoende markt voor hem is en zelf actie moeten ondernemen als blijkt van niet. Mobiel en breed inzetbaar zijn, hokjes doorbreken, klantgericht werken en anders eventueel afvloeien, is het motto

Jaren na de fusie van RIN en de Dorschkamp tot IBN-DLO, ziet Rost van Tonningen dat instituut als niet echt een organisatie, maar een verzameling van allerlei groepen. Hij waarschuwt dat het te vormen instituut voor groene ruimte wel een echte eenheid moet worden

Rost van Tonningen is projectleider van de werkgroep die het ondernemingsplan opstelt voor het nieuwe instituut. De ondernemingsraden van het IBN-DLO en het Staring Centrum stellen voorop dat het ondernemingsplan goed doortimmerd moet zijn en door een extern bureau getoetst. Dit vanwege de moeilijke bedrijfseconomische situatie van de instituten de laatste jaren

Visie

De ondernemingsraden van het Staring Centrum en het IBN-DLO komen op 31 maart met hun visie op het voorgenomen integratiebesluit. De groepsondernemingsraad volgt op 12 april. Rond die tijd stelt de raad van bestuur drie interim-directeuren voor die het integratie-instituut vorm moeten geven. Het voorstel van de ondernemingsraden van IBN en SC om de directieleden extern te werven en om ze niet aan te stellen voordat het ondernemingsplan is goedgekeurd, is niet overgenomen door de raad van bestuur. M.Hg