Nieuws - 1 februari 2001

Fusie IAC, Ilri en Wageningen UR fuseren

Fusie IAC, Ilri en Wageningen UR fuseren

De instituten IAC en Ilri tekenden vorige week een voorstel tot fusie met Wageningen UR, maar de ondernemingsraad van Ilri heeft nog niet ingestemd. De werknemers van het International Institute for Land Reclamation and Improvement (Ilri) zijn niet tevreden over de invulling van de financi?le afspraken van raad van bestuur van Wageningen UR met het ministerie van LNV. Het ministerie is de huidige werkgever van de opleidinginstituten, na fusie komen de werknemers van Ilri en IAC in dienst van stichting DLO.

Ilri werkt veel in ontwikkelingslanden en kan minder hoge tarieven vragen dan DLO in Nederland. LNV heeft toegezegd dat gat op te vullen via de programmafinanciering die ook ILRI krijgt. Ir. Johan de Leeuw, directeur-generaal van LNV, benadrukte bij de ondertekening dat IAC en Ilri een rol moeten blijven vervullen voor minder draagkrachtige opdrachtgevers.

De medewerkers van Ilri mogen nu business class vliegen naar ontwikkelingslanden. Hierin wijken de uitzendvoorwaarden van DLO af van die van LNV. De medewerkers vinden dat een fusie niet ten koste mag gaan van bestaande rechten. De komende weken moet DLO met een voorstel komen waar de ondernemingsraad van Ilri wel mee akkoord gaat. | J.T.

zie ook pagina 3