Nieuws - 1 januari 1970

Fusie

Fusie


,,Niemand van ons heeft zin in Wageningen’’, zegt Jan Driessen, de grote
baas van Larenstein. ,,Wageningen is één groot schoolplein, vol met
treiterkoppen. Het tengere Van Hall Larenstein wordt het zielige jongentje
dat altijd op de grond ligt met zo’n uitgegroeide rotzak boven op hem. We
willen zo min mogelijk met de Wageningse bullies te maken hebben.’’
,,Maar dat blijkt ook uit het bedrijfsplan, Jan’’, zegt Wiebe Wieling,
opperbestuurder van Van Hall. ,,Overal waar we konden hebben we zinnetjes
toegevoegd over ‘processen die tijd nodig hebben’, en die ‘zorgvuldig
moeten worden uitgevoerd’, en waarbij ‘de diverse instellingen betrokken
moeten worden’.’’
,,En als de Wageningers zich daar niks van aantrekken?’’
,,We geven ze een duidelijke waarschuwing van wat er dan gebeurt, Jan. Kijk
eens wat daar staat.’’
‘Op ICT-gebied zijn goede ervaringen opgedaan met een gemeenschappelijke
voorziening in het project Walhalla’, leest Driessen. ,,Walhalla. Was dat
niet zo’n project met colleges op afstand, waar niks is uitgekomen? Zo’n
bodemloze ICT-put van anderhalf miljoen gulden?’’
,,Euro, Jan. Euro. En dat er niks uitkwam, dat mag je niet zeggen. Onze
technische jongens en die van Wageningen hebben elkaar beter leren kennen,
en we hebben er natuurlijk veel van geleerd. Dat mag ook wel, voor
anderhalf miljoen.’’
,,Aha. Dus als de Wageningers per se met ons willen samenwerken…’’
,,Dan maken we er een nieuw Walhallaproject van’’, zegt Wieling.
,,Juist. Zodat we elkaar in ieder geval beter leren kennen.’’
,,Precies Jan. En wat zullen we er veel van leren!’’ |

Willem Koert