Nieuws - 23 februari 2012

Fundamenteel onderzoek toch niet beoordeeld op marktwaarde

Business opportunities van onderzoeksvoorstel niet gebruikt bij beoordeling. Rector Martin Kropff komt verontruste onderzoekers tegemoet.Onderzoeksvoorstellen voor het IPOP-programma Complex Adaptive Systems zijn niet beoordeeld op de marktwaarde van het onderzoek. Dat hebben ongeruste SSG- en PSG-onderzoekers te horen gekregen. In november ontstond consternatie toen bleek dat in de oproep voor een op vernieuwende wetenschap gericht programma gevraagd werd naar business opportunities en raakvlakken met het topsectorenbeleid. Daar is het fundamenteel onderzoek niet voor bedoeld, oordeelden tien onderzoekers, waaronder de hoogleraren Ken Giller, Michiel Korthals, Wim Heijman, Anke Niehof en Jan Douwe van der Ploeg. 'De eerste geldstroom wordt ondergeschikt gemaakt aan het bedrijfsleven,' schreven ze in een brief aan Resource.
Steunbetuigingen
De tien onderzoekers vroegen vorige maand hun collega's te reageren, wat tot 66 steunbetuigingen leidde. Ook uitte de medezeggenschap haar zorgen. De verontruste onderzoekers hebben inmiddels meermaals gesproken met rector Martin Kropff. Die is nu van mening dat de beoordeling van de  wetenschappelijke IPOP-thema's voor universitaire groepen zich moet beperken tot wetenschappelijke criteria. ¬īDe wetenschappe¬≠lijke kwaliteit is leidend. Wat mij betreft hoeft er geen link te liggen met een van de topsectoren, al moeten de voorstellen wel een link hebben met ons domein.'
De briefschrijvers hebben inmiddels te horen gekregen dat de aanvragen in deze ronde niet zijn beoordeeld op business opportunities en raakvlakken met topsectorenbeleid.
Toch zijn de universitaire IPOP-programma's nog niet gevrijwaard van het marktdenken. De criteria worden mede vastgesteld door de zes onderzoeksscholen en zij beraden zich nog op dit criterium in nieuwe universitaire programma's.
IPOP?
In het Strategisch Plan voor 2011-2014 staan zeven IPOP-thema's beschreven ('instellingsplan/ondernemingsplan'). Dit zijn onderzoeksvelden waarin de organisatie extra investeert. Vier IPOP-thema's moeten de maatschappij helpen (zoals voeding of kust &zee) en drie zijn bedoeld om vernieuwende wetenschap te stimuleren, waaronder complexe adaptieve systemen. Dat zijn dynamische netwerken van bijvoorbeeld cellen, personen, bedrijven of landen die voortdurend op elkaar reageren.