Nieuws - 19 april 2007

‘Functiewaardering hbo-docent herzien’

De vakbonden willen het functiewaarderingssysteem in het hbo herzien. Nieuwe docenten zwemmen in de fuik van de laagste salarisschaal, waaruit ontsnappen alleen mogelijk is door managementtaken te aanvaarden.

De bonden willen docenten die alleen lesgeven meer carrièrekansen bieden. Dat blijkt uit de inzet waarmee ze deze week de onderhandelingen voor de nieuwe hbo-cao ingaan. Ze verwijzen naar het oplopende docententekort. Te veel jongeren zouden een loopbaan bij een hogeschool mijden of snel weer verlaten.
Het functiewaarderingssysteem dat vorig jaar met instemming van de bonden werd ingevoerd, had voor een betere loopbaanontwikkeling moeten zorgen en meer helderheid moeten bieden over het niveau en de waardering van banen in het hbo. Het leidde echter tot onrust, omdat veel docenten in functieschaal werden teruggeplaatst – zij het met behoud van salaris. Volgens de bonden hebben de hogescholen de herziening aangegrepen om bezuinigingen door te voeren – iets wat de HBO-raad altijd in alle toonaarden heeft ontkend.