Nieuws - 1 januari 1970

Fruitteeltonderzoek blijft in Randwijk

Het fruitteeltonderzoek van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving blijft in Randwijk. De praktijkonderzoekers gaan met Plant Research International en een aantal bedrijven en organisaties uit de fruitsector samenwerken in een vernieuwd Fruitteeltpraktijkcentrum op de bestaande locatie.

De vorming van het nieuwe praktijkcentrum komt voort uit de discussie over de toekomst van het fruitpraktijkonderzoek in Randwijk, die in 2004 ontstond. Het proefstation had te maken met een aanzienlijke overcapaciteit en er werd in de regionale media al gesproken over een verhuizing naar Wageningen. ‘Zo ver is het gelukkig niet gekomen', zegt drs. Marc Ravesloot, één van de teamleiders van PPO-Fruit in Randwijk. 'Fruitonderzoek hoort natuurlijk ook gewoon op kleigrond thuis.’
De nauwe samenwerking met andere partijen uit de fruitsector zal de doorstroming van kennis naar de praktijk bevorderen, verwacht Ravesloot. Tot de partners behoren onder meer het Productschap Tuinbouw, de Nederlandse Fruittelers Organisatie, het veredelingsbedrijf Inova Fruit en het adviesbureau Fruitconsult. Essentieel is de komst van het fruitteeltbedrijf Pieter Vernooij Fruit. Die zal elf hectare van het terrein in gebruik nemen voor de teelt van het nieuwe appelras de Rubens. ‘Wij houden zelf nog ongeveer vijftien hectare in beheer voor veldproeven’, aldus Ravesloot.
Verder zal het appelveredelingsonderzoek van Plant Research International naar Randwijk verhuizen. Dat werd tot nu toe vooral uitgevoerd op het proefbedrijf De Santacker in Elst. De Santacker was de bakermat van bekende appelrassen als de Elstar en Santana. Het veredelingswerk dat in Elst werd uitgevoerd aan aardbeien zal worden verzelfstandigd in een commercieel bedrijf.
PPO Fruit verhuisde in 1999 van het Zeeuwse Wilhelminadorp naar de Linge bij Randwijk en beschikt over een relatief nieuwe onderzoeksfaciliteiten. Het nieuwe Fruitteeltpraktijkcentrum Randwijk gaat in augustus 2005 officieel van start en krijgt dan waarschijnlijk ook zijn definitieve naam. / GvM