Nieuws - 17 april 2012

Friesland Campina wil niet aan De Goor

De Goor als straatnaam verdwijnt op de campus. Friesland Campina vindt de naam ongepast. De Goor wordt daarom Bronland.

de_goor.jpg
De Goor is een veldnaam en duidt volgens archivaris Bob Kernkamp van de gemeente Wageningen op een moerassig stuk grond. Het gebied waar het nieuwe R&D-gebouw voor Friesland Campina wordt gebouwd heeft altijd zo geheten. En dus lag het drie jaar geleden voor de hand om de nieuwe straat op de campus zo te noemen. De Goor, een historisch verantwoorde naam, voor de straat van Orion en al die nog aan te trekken aan de WUR-domeinen gelieerde bedrijvigheid.
Niet blij
Maar de eerste grote binnengehaalde vis, Friesland Campina, is daar helemaal niet blij mee. Het bedrijf vindt De Goor 'niet erg passend bij de activiteiten' die ze in het nieuwe pand gaat verrichten. De nieuwe toetjes van de zuivelgigant moeten juist niet geassocieerd worden met smerig, vies, weerzinwekkend, walgelijk, morsig, ongewassen, verontreinigd, voos, bedorven en onsmakelijk. En dus werd, na overleg met Wageningen UR, een verzoek tot naamswijziging ingediend.
Die wijziging is er nu. De Goor wordt Bronland. Een compromis, zo blijkt. Friesland Campina zou het liefst aan de Valleiweg zitten. De campus ligt op de overgang naar de Vallei. En - niet onbelangrijk - de naam verwijst slim naar Foodvalley, waar de campus een van de kernlocaties van is.
Compromis
Maar Valleiweg is het dus niet geworden. 'Valleiweg impliceert dat de weg naar de Vallei leidt. En dat is dus niet zo', zegt archivaris Kernkamp, die tevens zitting heeft in de onofficiele commissie straatnamen van Wageningen.' Kernkamp erkent dat de meningen in de commissie verdeeld waren. Uiteindelijk is de commissie 'min of meer tot overeenstemming gekomen',  heet het in het ambtelijk advies aan burgemeester en wethouders van Wageningen. Er is dus een robbertje gevochten. Geen De Goor, dan ook geen Valleiweg. Als compromis kwam, op voorstel van Wageningen UR, de naam Bronland uit de hoge hoed. De naam verwijst naar De Born. Volgens Kernkamp betekenen beide woorden hetzelfde.
Nog twee namen
'Als archivaris zou ik liever de oude naam willen handhaven', erkent Kernkamp eerlijk. 'En als Bob Kernkamp zeg ik: Friesland Campina, stap erover heen. Er is geen enkele consument die weet dat het bedrijf aan De Goor zit.' Het komt volgens hem overigens wel vaker voor dat burgers invloed uitoefenen op de naamgeving van straten. 'Wist je dat Duivendaal vroeger Duivelsland heette?' Naast Bronland zijn er op de campus nog twee nieuwe namen vastgesteld: Plantage voor de lus langs de zuidelijke bouwstrook en Hoge Steeg voor het straatje langs Atlas.