Wetenschap - 12 oktober 2010

Friesland Campina naar campus

Friesland Campina wil medio 2012 haar nieuwe R&D-centrum op Wageningen Campus in gebruik nemen. Het zuivelconcern concentreert 350 onderzoekers in Wageningen. Die krijgen de beschikking over een proeffabriek en een smaaklab.

De nieuwbouw is voorzien op de zuidelijke bouwstrook van Wageningen Campus, tussen Atlas en de hockeyclub. Het gaat om een stuk grond van zo’n 15.000 vierkante meter – drie voetbalvelden groot. De nieuwbouw zal ruimte bieden aan zo’n 3.300 m2 laboratoria, een proeffabriek van 1.800 m2, een proefbakkerij en ruimtes voor bijvoorbeeld smaaktesten.
 
16 Miljoen investeren
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de nieuwbouw. Het gebouw krijgt een warmte-koude-opslaginstallatie en Friesland Campina wil energie door middel van zonnepanelen opwekken. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Hurks Vastgoedontwikkeling uit Eindhoven. FrieslandCampina gaat de gebouwen huren en circa 16 miljoen euro investeren in de inrichting van het R&D centrum.
De zuivelgigant wil met haar onderzoek in het hart van de Food Valley zitten, verklaarde R&D-directeur Toon van Hooijdonk eerder in Resource. ‘Door de samenwerking met onderzoekers en hightechbedrijfjes kunnen we een kennisvoorsprong opbouwen.’
Friesland Campina is het eerste bedrijf dat op de bouwstrook voor kennisintensieve bedrijven op de campus neerstrijkt. Het bedrijf zit nu met honderd onderzoekers op het agrobusiness park in Wageningen. Die verhuizen ook naar de campus.