Nieuws - 1 januari 1970

Friesland

Friesland

Friesland

Het artikel Friese propedeuse LUW heeft roerige geschiedenis in het Wb van 14 januari heeft de broers in Friesland bereikt via een in Wageningen studerende oomzegger van de geciteerde Gabe Tamminga. De uitspraken werden Gabe weer niet in dank afgenomen. Een reactie van onze zijde is misschien wel op zijn plaats

De uitspraak van Gabe: Als je op je achttiende te schijterig bent om naar Wageningen te komen... slaat nergens op. Gabe zelf was bijna twintig toen hij voor de studie naar Wageningen ging. Hij kan zich dus niet voorstellen hoe dat is op je achttiende

En hoewel hij dus bijna twee jaar ouder was, heeft hij het in de beginperiode ook heel moeilijk gehad. Omdat hij de boerderij en de aanspraak erg miste, heeft hij een tijdje een kip op zijn kamer gehouden om toch maar wat gezelschap te hebben. Kortom, Gabe kan beter een toontje lager zingen

Een andere oomzegger van Gabe heeft de propedeuse van de TU in Leeuwarden gedaan. Toen deze oomzegger na een jaar naar Enschede vertrok, had hij de propedeuse op zak en al veel vrienden gemaakt: een kip had hij niet meer nodig. Hij heeft zich met veel energie in het studentenleven gestort; dat wil je op je negentiende ook nog prima. Deze jongen is wat dat betreft niets te kort gekomen

Kortom: in Friesland zijn wij blij met de komst van de propedeuse van de LUW