Nieuws - 25 juni 2010

Friese gedeputeerde: `Niet tornen aan Van Hall´

De positie van Van Hall in Leeuwarden mag niet verzwakken door een fusie met Larenstein in Velp en Wageningen. Dit schrijven de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden in een brief aan de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

VHL_Leeuwarden.jpg
De Friese gedeputeerde Hans Konst (PvdA) verklaart desgevraagd dat Van Hall belangrijk is voor het landbouwonderwijs in Leeuwarden. De provincie steekt geld in de Dairy Campus van proefboerderij Nij Bosma Zathe bij Leeuwarden. 'Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant wat opbouwt en aan de andere kant iets afbreekt', aldus Konst.
Hij wil met de Raad van Bestuur bespreken of het eventueel oprichten van een nieuwe opleiding Diermanagement ten koste gaat van Van Hall in Leeuwarden. 'Op het moment dat je elders een opleiding Diermanagement opzet, verzwak je de positie van Leeuwarden, terwijl wij die juist willen versterken.' Toch wil hij die voorwaarde niet stellen om de subsidie te geven.
Sterke positie
De MR van Van Hall gaf afgelopen week aan alleen te willen instemmen met een fusie als de RvB garandeert dat er vijf jaar lang geen opleiding Diermanagement in Velp of Wageningen komt. Volgens de MR betekent een tweede opleiding elders dat Leeuwarden veel minder studenten zal trekken. Konst: 'Zo hard willen we dat niet stellen, maar wel willen we het element van Diermanagement op een andere locatie en de consequenties daarvan voor Van Hall Leeuwarden aan de orde stellen in een gesprek met de Raad van Bestuur. Aan de positie van Van Hall mag niet getornd worden.'
Konst zegt dat hij 'signalen' heeft gekregen dat er zorgen zijn over het voortbestaan Van Hall. Overigens beklemtoont hij dat hij geen overleg heeft gehad met de MR. 'Die is geen gesprekspartner voor ons en wij zijn geen spreekbuis van de MR. Wij hechten als provincie alleen aan een sterk Van Hall Instituut.'