Wetenschap - 10 januari 2013

Fresco: afspraken nodig over eiwit

De vraag naar eiwitten is zo groot dat er internationale afspraken over moeten worden gemaakt. Dat vindt universtiteitshoogleraar Louise Fresco (UvA).

insectenenmaatschappij2013web1.jpg
Fresco liet dit proefballonnetje woensdagavond op tijdens een lezing in een bomvolle collegezaal in Forum over voedselzekerheid. Zij was de hoofdattractie van de eerste lezing in de succesvolle reeks Insecten en Maatschappij van de leerstoelgroep Entomologie. Fresco concentreerde zich op de wereldvraag naar eiwitten. Een vraag die zo omvattend is dat volgens haar misschien wel internationale afspraken nodig over wie, wat en hoe we dit wereldwijde probleem aanpakken.
Vis
De vraag naar voedsel stijgt jaarlijks met 1,5-2 procent. Dat betekent dat de aarde over veertig jaar twee keer zoveel voedsel moet produceren dan nu. Een belangrijk deel daarvan zijn dierlijke eiwitten, want we eten nu eenmaal graag vlees en vis. Vooral vis heeft daarbij volgens Fresco de toekomst. Maar ook nieuwe bronnen zijn sterk in opkomst.
Bijmengen
Eiwit uit algen bijvoorbeeld of zeewier. Fresco ziet ook mogelijkheden voor herwinning van eiwitten uit afval. We gooien nog teveel eiwit ongebruikt weg. En eiwit uit insecten dan? Ja, het is volgens Fresco een alternatieve eiwitbron. Maar misschien niet meteen voor directe consumptie (jakkes, insecten!) doch meer als eiwitvervanger in vleesproducten.  Bijmengen dus. Of als eiwit in diervoeders. Zij riep Wageningen op om die potenties van insecten goed uit te zoeken.  
Knuffels
De reeks lezingen vinden op de woensdagavonden in februari en maart plaats in Forum. De reeks is al aan zijn elfde seizoen toe. Inhoudelijk staan steeds min of meer dezelfde onderwerpen op de agenda: insecten en gezondheid, insecten en Hollywood, insecten in kunst en cultuur etc. Nieuw zijn vooral de gastsprekers. De eerste bijeenkomst werd omlijst met culinaire insectenhapjes in de pauze en diverse stands met boeken en knuffels en andere insectenparafernalia.
Studenten kunnen studiepunten verdienen door de reeks te volgen en een scriptie te schrijven. Dit jaar doen dat volgens professor Arnold van Huis zestig studenten, de helft minder dan vorig jaar. Hoe dat komt weet hij ook niet. 'We hebben toch voldoende reclame gemaakt.'  Informatie over de hele reeks is te vinden op de website van entomologie: http://www.ent.wur.nl/NL/Insecten+en+Maatschappij/