Nieuws - 17 april 2008

Fred Jonker

opinie_0_522.jpg
‘Ik had natuurlijk argwaan moeten krijgen toen ik ineens al mijn collega’s in de zaal zag zitten. Ik dacht nog, ze hadden best mogen zeggen dat zij ook naar de E-day gingen.’
Fred Jonker, de roosteraar van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek, werd maandag 14 april onverwacht vereerd met een onderscheiding. Rector Martin Kropff besteedde in zijn rede tijdens de onderwijsdag ineens wel heel veel aandacht aan de roostering, en riep daarna Fred naar voren om hem te huldigen met de E-award. Die was speciaal voor hem in het leven geroepen. ‘Verschillende docenten hebben ons gevraagd om Fred eens in het zonnetje te zetten, maar voor roosteraars hebben we geen aparte prijs, vandaar’, legde de rector uit.
Fred is een machtig man in het Wageningse onderwijsland. Hij wijst docenten zalen toe voor hun onderwijs. Docenten mogen hem alles vragen, zolang ze maar niet komen om afwijkende tijdstippen. ‘Ik hou van regelmaat. Dan kun je het meest kwijt.’
In zijn vrije tijd schaakt Fred in het eerste team van de Wageningse schaakvereniging. ‘Wij spelen in de eerste klasse, zeg maar de eerste divisie van het schaken.’ Topschaker van Wageningen is Jan Timman. ‘Een van de leden wist dat hij naar Arnhem ging verhuizen en heeft hem gevraagd.’
Puzzelen aan het rooster is volgens Fred één van de dingen die zijn baan leuk maken. ‘Het was mijn hobby, ik heb er nu mijn werk van gemaakt. Maar een lastig roosterprobleem haalt het niet bij een ingewikkelde schaakstelling.’ Misschien wordt dat volgend jaar anders. Doordat er meer studenten komen wordt het steeds moeilijker een goed rooster te maken. ‘Het eerste jaar gaat nog wel, dan volgen studenten samen 30 vakken. In het tweede jaar zijn dat er zeg maar 125 en in het derde 300. Dus de klus wordt steeds lastiger.’