Nieuws - 31 januari 2018

‘Fraude schadelijk voor imago van melkveehouders’

tekst:
Albert Sikkema

De registratiefraude met koeien en kalveren onder melkveehouders is schadelijk voor het imago van de melkveesector en belemmert de ontwikkeling van duurzame initiatieven. Dat stelt Jelle Zijlstra van Wageningen Livestock Research.

© Shutterstock

De afgelopen week kwam aan het licht dat vermoedelijk enkele duizenden melkveehouders ten onrechte meer jongvee en minder melkkoeien hebben geregistreerd om de fosfaatwetgeving te omzeilen. Daarmee dreigt de melkveehouderij zijn positieve imago te verspelen, zegt Zijlstra.

De melkveesector heeft de afgelopen jaren veel in maatschappelijk draagvlak geïnvesteerd via bijvoorbeeld meer weidegang, energieproductie en -besparing en minder antibioticagebruik, zegt Zijlstra. ‘De sector wilde deze verduurzaming transparant in beeld brengen, met behulp van goede registratie’, zegt Zijlstra. ‘Door de fraude met de wettelijk verplichte vee-registratie ontstaat het risico dat supermarktketens en consumenten nu ook gaan twijfelen of de boeren hun cijfers over weidegang en antibioticagebruik wel eerlijk weergeven.’ Dat kan de ontwikkeling van duurzame initiatieven belemmeren, vindt Zijlstra.

Fraudegevallen
In de melkveehouderij worden heel veel gegevens van de koeien bijgehouden. Zijlstra verwacht daarom dat alle fraudegevallen vroeg of laat aan het licht komen. Afgelopen week werd ook duidelijk dan een deel van de 18.000 melkveehouders fraudeert met de import van vee uit Duitsland om zo meer koeien te kunnen houden dan volgens de fosfaatwetgeving mag.

De fraude met de registratie van koeien is zeer ernstig, zegt de melkveehouderij-econoom, omdat de identificatie en bestrijding van dierziekten aan dit registratiesysteem is gekoppeld. ‘In het geval van een dierziekte op het bedrijf moet dit systeem kunnen aangeven met welke koeien de zieke koeien in contact zijn gekomen. Omwille van voedselveiligheid en dierziektebestrijding moet dit systeem dus kloppen.’ Om deze reden waren de boerenleiders ook laaiend over de registratiefraude.

Spanning
Zijlstra vindt het opmerkelijk dat er nu fraude opduikt in de melkveesector, die bekend stond als betrouwbaar. Waarom een deel van de boeren is gaan frauderen, weet hij niet. Hij kan hoogstens gissen. ‘Vorig jaar was er veel gedoe in de melkveesector over inkrimping van de veestapel om aan de fosfaatregels te voldoen. Er was toen veel spanning tussen de groeiers, die het mestoverschot hadden veroorzaakt, en niet-groeiers, die niet solidair wilden zijn met de groeiers om het mestprobleem op te lossen. Wellicht ligt hier een kiem voor boeren om zich niet meer aan de regels te houden. In elk geval hebben de melkveehouders toen geleerd: binnen de fosfaatgrenzen moet je zoveel mogelijk melk produceren voor een optimaal bedrijfsrendement. Dat zal waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer zijn voor deze fraude.’

Lees meer: