Nieuws - 1 december 2011

Fraude

Mijn dochter vroeg mij deze week of ik voor een opdracht op school een aantal enquêtes voor haar wilde invullen. Tien A4'tjes met ieder tien multiple choice vragen over de gevolgen van de eurocrisis. Zij had weinig zin om 's avonds in het donker alleen langs de deuren te gaan en ze moest de ingevulde formulieren de volgende dag inleveren. Ik hoefde daar niet lang over na te denken... Fraude.

5-Joop-vuist-9396.jpg
Ook heb ik wel eens namens iemand anders een paraaf gezet onder een onbeduidend formulier waarnaar van zijn lang zal ze leven nooit meer iemand zal kijken... Fraude. Maar het is ondenkbaar dat ik bij het beschrijven van de samenstelling van een begroeiing een plantensoort zal verzinnen die er niet staat, absoluut ondenkbaar!
Wat heeft Diederik Stapel toch bewogen om jarenlang op grote schaal fraude te plegen, terwijl zijn naam als onderzoeker allang was gevestigd en hij in brede kring gerespecteerd werd?  Het lukte niet het hoofd te bieden aan de druk te scoren, aan de druk om steeds beter te moeten zijn, schrijft Stapel in een open brief. Maar ook schrijft hij in diezelfde brief dat hij diep zal moeten graven om te achterhalen waarom dit alles gebeurd is.
Ik weet natuurlijk ook niet waarom Diederik gehandeld heeft zoals hij gehandeld heeft. Ik vind het eigenlijk wel sneu.
Op een website met Sinterklaassurprises zag ik deze dagen  een bijzondere stift. Wat je opschrijft, verdwijnt na enige tijd weer. Ik zou willen dat iemand die aan Diederik Stapel zou hebben gegeven en hij daarmee zijn artikelen had geschreven.