Organisatie - 1 januari 1970

Franken directeur STW

‘STW was al van plan een iets andere koers te gaan varen’, zegt dr Anton Franken, nu nog Business Development Manager bij Wageningen UR. ‘Mijn profiel paste daar kennelijk goed bij.’ Franken wordt per 1 november de nieuwe directeur van de technologiestichting STW.

Hoewel een recent rapport nog de loftrompet over STW stak, wil de stichting meer investeren in het overbruggen van de kloof tussen academisch technologisch onderzoek en het bedrijfsleven. ‘De kennis moet beter doorstromen naar de bedrijven’, zegt Franken. ‘En daarvoor hebben we nieuwe initiatieven nodig. Bedrijven moeten makkelijker kunnen rondsnuffelen op universiteiten en beter weten wat er in de pijplijn zit, en wetenschappers zouden meer contact moeten hebben met bedrijven, zodat ze een beter idee krijgen van de behoeften van de economie. De kloof tussen wetenschap en bedrijven moet kleiner.’
Een voorbeeld van zo’n nieuw initiatief is het Small Business Innovation Researchprogramma waarin STW sinds kort jaarlijks 1,3 miljoen euro investeert. Daarin kunnen onderzoeksafdelingen van kleine bedrijven hun researchprojecten laten screenen door specialisten. Zo krijgen de bedrijven in een vroeg stadium te horen of er toekomst in hun plannen zit.
STW heeft in korte tijd vier directeuren versleten. Toeval, zegt Franken. ‘Er is in het verleden inderdaad een directeur benoemd die moest besluiten dat zijn ideeën niet samengaan met die van STW. Het overige verloop was het gevolg van ziekte en interim-bestuurders.’ Door de bestuurlijke onrust is de aandacht voor het personeel binnen STW verslapt, en Franken is van plan dat goed te maken. Hij denkt onder meer aan trainingen en opleidingen voor de medewerkers, waardoor die meer oog krijgen voor zakelijke kansen en mogelijkheden.
Binnen Wageningen UR heeft Franken sinds 2001 startende ondernemers begeleid en kenniseenheden geholpen bij het vermarkten van hun kennis. Daarvóór was hij directeur Strategie en Commerciële zaken bij het toenmalige ATO. / WK