Nieuws - 28 januari 2014

Framing Fresco

tekst:
Albert Sikkema

De landelijke pers verwacht geen nieuwe koers van Wageningen UR met de benoeming van Louise Fresco. Dijkhuizen, Fresco: één pot nat. Het zijn schoten voor de boeg over de inhoudelijke koers van Wageningen UR onder Louise Fresco.

Net als Aalt Dijkhuizen heeft Louise Fresco een groot geloof in de moderne, hoogproductieve en geïndustrialiseerde landbouw. Bovendien heeft zij, net als Dijkhuizen, warme banden met het agro-industrieel complex. Dat stelt Volkskrant-journalist Mac van Dinter naar aanleiding van de benoeming van Fresco als bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Het framen van Fresco is begonnen, nog voor ze haar mond heeft opengedaan als bestuursvoorzitter. Vanuit het oogpunt van Van Dinter kiest Wageningen UR voor continuïteit.

Ook Van Dinter’s collega Kees de Vré van Trouw schildert Fresco af als pleitbezorger van meer intensivering en grootschaligheid. Fresco is genuanceerder dan Dijkhuizen, maar gaat uiteindelijk toch voor de industriële landbouw, vindt De Vré. Hij baseert zich op Fresco’s laatste boek, ‘Hamburgers in het paradijs’, waarin ze de stedelijke elites met hun hang naar vergeten groenten en boerenkeuken heeft beledigd als ‘cultureel snobisten’. Daarmee doet Fresco badinerend over ‘een tegenbeweging van mensen die voortaan willen weten wat zij in hun mond stoppen en daarmee het heft in eigen hand nemen’, vindt De Vré.

Beide journalisten zoeken hun positie in deze vermeende tegenstelling tussen de mondige stedelijke elite en het industriële Wageningen. Het lastige daarbij is dat Fresco, in de ogen van De Vré, een grote culturele eruditie laat zien, als zij in haar boeken en publicaties over voeding schilderijen als uitgangspunt neemt. Toch is zij volgens hem, net als Dijkhuizen, een ‘waar kind van moeder Wageningen’, waarbij Wageningen staat voor ‘veel technologie’ en ‘nog meer intensivering en grootschaligheid’.

Dat beeld over Wageningen bij de landelijke pers komt mede door het optreden van Aalt Dijkhuizen, lezen we in de Leeuwarder Courant. Jan Douwe van der Ploeg, Wagenings hoogleraar en ‘fervent tegenstander van een ongebreidelde schaalvergroting in de landbouw’, noemt het in deze krant een onvergeeflijke fout dat Dijkhuizen zijn persoonlijke standpunt over de intensivering van de landbouw uitventte als de mening van Wageningen UR. Van Fresco wordt een minder uitgesproken standpunt verwacht, omdat ze de internationale voedselvoorziening ‘te complex voor statements’ vindt, stelt de Leeuwarder Courant.

Het zijn vooronderstellingen en verwachtingen over hoe Fresco zich gaat opstellen en uiten als Wagenings bestuursvoorzitter.  Misschien moeten we haar ‘de kans geven te laten zien wat ze gaat doen en pas dan oordelen’, schrijft Dick Veerman op Foodlog.