Nieuws - 2 juni 2015

Fosfaatplafond voor melkvee

tekst:
Albert Sikkema

De Nederlandse melkveehouders moeten sturen op een betere fosforbenutting van hun veestapel. Alleen zo kunnen ze voorkomen dat de overheid dierrechten voor melkvee gaat invoeren om onder het nationale fosfaatplafond te blijven, zegt LEI-onderzoeker Pieter Willem Blokland.

De Nederlandse veestapel produceerde vorig jaar een mestvaalt met 172,3 miljoen kilo fosfaat. Daarmee zitten de veehouders net onder het met de EU afgesproken fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat. Vooral de melkkoeien zorgen voor een hogere fosfaatproductie. Dat komt niet alleen door de groei van de melkveestapel, aldus Blokland.

‘Het fosforgehalte in het gras was fors hoger dan het jaar ervoor. Door het goede voorjaar groeide het gras snel en nam het gewas veel fosfor op, die uiteindelijk in de mest van de melkkoeien terecht is gekomen. Hierdoor bevatte de mest in 2014 meer fosfaat dan de jaren daarvoor.’   

Wat te doen?

‘De veehouderij moet gaan sturen op minder fosforinname. De makkelijkste manier is om minder fosfor in het krachtvoer te stoppen. Dat kan zo een paar miljoen kilo fosfaatexcretie schelen. De melkveesector heeft deze maatregel al aangekondigd, de verlaging gaat waarschijnlijk in juli in. Verder vermoed ik dat het fosforgehalte in het gras dit jaar weer lager is. Vanwege het koude voorjaar heeft het gras minder fosfor opgenomen. Maar dan nog blijft het lastig om binnen het fosfaatplafond te blijven.’

De staatssecretaris wil dierrechten invoeren; is dat nadelig voor de veehouders?

‘Er zijn al dierrechten voor varkens en kippen, maar voor melkvee nog niet. De melkveestapel is gegroeid van 1,55 in 2013 naar 1,57 miljoen in 2014. Als Dijksma bij de toewijzing van dierrechten uitgaat van de melkveestapel van enkele jaren geleden als referentie, dan komen de melkveehouders die hebben uitgebreid in de problemen. Die moeten dan dierrechten kopen, ervan uitgaande dat er ook handel komt in dierrechten, net als bij het melkquotum. De meeste melkveehouders waren blij dat het melkquotum stopte, maar  nu zou er dan een dierquotum voor in de plaats komen. Dat willen de meeste melkveehouders liever niet, omdat ze hun bedrijf willen blijven ontwikkelen zonder veel beperkingen vanuit de overheid. Daarom moet er snel onderzoek komen naar mogelijke alternatieven.’