Nieuws - 1 januari 1970

Fortuynesk

Fortuynesk


Wageningen zou een voorbeeld kunnen nemen aan Pim Fortuyn. Diens oproep om
de kloof tussen burger en politiek te verkleinen zou Wageningen moeten
aansporen de even grote kloof tussen beleid en praktijk bij de uitvoering
van natuur- en landbouwbeleid te overbruggen. Dat zegt Ebbe Rost van
Tonningen, voormalig interim-directeur van het Instituut voor Bos en
Natuurbeheer.
,,Wij hebben een kennisintensieve economie die alleen met optimale
kennisontwikkeling en -toepassing vooroploopt'', stelt Rost van Tonningen,
maar de doorvoer van kennis van wetenschap via beleid naar de praktijk
stokt. Dat moet Wageningen zich aantrekken, want nu blijft de Wageningse
kennis in de kenniscarrousel steken, en dat tast de geloofwaardigheid van
Wageningen aan.
Net als Fortuyn moet ook Wageningen van zich laten horen. De al jaren
luidende roep om een maatschappelijk debat moet serieus ter hand genomen
worden, en Wageningen moet daarbij kritiek op zichzelf en zijn klanten niet
schuwen. ,,Het bedrijfsleven en de landbouw schreeuwen erom'', aldus Rost
van Tonningen. |
M.W.

Pagina 9: Waar blijft de Wageningse Fortuyn?