Nieuws - 27 juni 2013

Forse omzetkrimp voor plantenonderzoek van DLO

Einde van de productschappen kost Wageningen miljoenen.
Gevolgen voor werkgelegen­heid nog onduidelijk.

Het kabinetsbesluit om de productschappen af te schaffen heeft waarschijnlijk forse gevolgen voor de Plant Sciences Group. Dat bleek vorige week uit interne berichten. In 2012 waren de productschappen nog goed voor zo'n tien miljoen euro aan onderzoeksopdrachten aan Plant Research International en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, samen het DLO-deel van de Plant Sciences Group. Door het verdwijnen van de productschappen vallen die opdrachten de komende jaren weg.  
Directeur Ernst van den Ende verwacht in 2014 vier miljoen euro omzetkrimp, de situatie daarna is onduidelijk. Een worst case scenario komt uit op een afname van 120 arbeidsplaatsen in de komende jaren. Maar er zijn veel onzekerheden. Zo lopen de opdrachten van de productschappen deels via de topsectoren, waarbij ook de overheid meefinanciert. Als de private investering van de productschappen wegvalt, valt dan ook de bijdrage van het ministerie van EZ weg? 'Dat lijkt goed te komen', zegt Van den Ende, 'maar zeker is dat nog niet.' Wellicht komen er weer nieuwe opdrachten binnen van de opvolgers van de productschappen, als akkerbouwers en tuinders besluiten om samen in kennisontwikkeling te investeren. Maar de extra bezuinigingen van de regering, die in september bekend worden, kunnen weer nadelig uitpakken voor de kennisinstelling. 'Er is enorm veel onzekerheid, elke week heb ik weer een ander beeld van de problematiek', zegt de algemeen directeur.
Nieuwe markten
Vanwege die onzekerheid wil Van den Ende geen reorganisatie afkondigen -hoeveel banen er mogelijk verdwijnen is domweg niet te voorspellen. Hij wil 'werkenderweg' het gat tussen marktvraag en personeelsbestand oplossen door nieuwe markten te benaderen en extra te acquireren. Ook wil hij personeel dat de komende jaren verdwijnt door natuurlijk verloop (50 fte) zo min mogelijk vervangen. Bovendien gaat de kenniseenheid 1 miljoen euro besparen op de huisvestingslasten, door meer onderzoekers in een kamer of werkruimte  onder te brengen.
De ondernemingsraad van de Plant Sciences Group, die om advies is gevraagd, heeft nog geen standpunt ingenomen, zegt OR-voorzitter Pieter van de Sanden. Ook hij ziet de nadelen van een formele reorganisatie, waarbij de jongste en laatst aangenomen medewerkers meestal het kind van de rekening worden. Het alternatief van de directie is het voeren van individuele gesprekken met medewerkers om de persoonlijke inzetbaarheid te verbeteren of om te zoeken naar ander werk.'