Nieuws - 4 september 2014

Forse kritiek op Fresco's dialoog

tekst:
Roelof Kleis

Louise Fresco oogst niet alleen lof voor haar oproep tot dialoog met de samenleving. In een opiniestuk in de Volkskrant wordt haar verweten door de knieën te gaan voor het grote publiek.

Het stuk is van de chef van de wetenschapsredactie Maarten Keulemans. Hij hekelt hierin de dienstbare en nederige opstelling van de wetenschap zoals bestuursvoorzitter Fresco en de Wageningse hoogleraar Hedwig te Molder die in interviews in de Volkskrant propageren. Volgens Keulemans is het helemaal niet zo rampzalig gesteld met de relatie tussen de wetenschap en maatschappij.

Het afzweren van de wetenschap is volgens Keulemans een tamelijk onschuldige hobby van ‘een relatief kleine groep lawaaimakers’ van ‘anti-wetenschappelijk links’. ‘Een diffuse beweging van vaccinweigeraars, E-nummervrezers en andere alterneuten, verenigd rond drie kernwaarden: al het natuurlijke is goed, al het onnatuurlijke is slecht en wetenschap is ook maar een mening.’

In de rubriek ingezonden brieven voegt de Utrechtse hoogleraar psychiatrie René Kahn zich in het kamp van de critici. Hij richt zijn pijlen op de uitspraak van Fresco ‘de samenleving heeft altijd gelijk’. Kahn noemt dat een ‘politiek correct, opportunistisch en misplaatst standpunt’. ‘Iedereen met enige historische kennis zal beseffen dat de samenleving vaak geen gelijk heeft gehad bij het stellen van wetenschappelijke prioriteiten.’

Te vaak heeft volgens Keulemans de wetenschap al geknield voor de gunsten van het publiek en het grote geld. Volgens Keulemans moet de wetenschap zich niet van de wijs laat brengen ‘door bedrijfsbelangen, politieke driften of pseudowetenschappelijk getoeter’. ‘Koersvastheid, een baken zijn, een betrouwbare gids in het scheiden van feit en fabel: dát is wat er van roergangers als Fresco wordt verwacht.’