Nieuws - 1 januari 1970

Fors minder hbo’ers naar Wageningen

De instroom van nieuwe studenten in de Wageningse masteropleidingen is fors gedaald. In vergelijking met vorig jaar waren er dit jaar zo’n vijftien procent minder aanmeldingen. Daarmee zet de daling die vorig jaar begon zich voort. De instroom van vwo’ers nam met vijf procent toe tot 478.

De daling in de masterinstroom wordt met name veroorzaakt doordat er zestig minder Nederlandse hbo-studenten doorstroomden naar Wageningen Universiteit. Ook het aantal Chinese studenten met een hbo-diploma op zak dat hier komt doorstuderen, vorig jaar nog goed voor bijna veertig aanmeldingen, nam dit jaar fors af. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de strengere toelatingseisen die de universiteit sinds kort hanteert. Ir. Rolf Marteijn, opleidingscoördinator Voeding en gezondheid: ‘Wij krijgen in onze master over het algemeen veel doorstromers van de hbo-opleiding Voeding en diëtetiek. Die instroom was dit jaar duidelijk minder. Wij hebben daar achteraan gebeld en volgens de studiebegeleiders van de hogescholen hadden de afgestudeerden bijna allemaal al een baan. De arbeidsmarkt was op dat moment gewoon goed. Wat een beetje meespeelt is dat we als universiteit heel streng gecommuniceerd hebben over de Engelse taaleisen. Achteraf hebben we die normen niet zo streng gehanteerd, maar het heeft toch een aantal mensen afgeschrikt.’
De bacheloropleiding Voeding en gezondheid groeide daarentegen flink. Marteijn: ‘We hebben dit jaar zo’n twintig procent meer studenten getrokken. Dat past bij het landelijke beeld dat gezondheid populair is.’ Ook de meeste andere bacheloropleidingen zagen vorig jaar meer nieuwe studenten komen. Zo lijkt de nieuwe wervingscampagne van Plantenwetenschappen vruchten af te werpen. Daar groeide de instroom van 5 naar 17 studenten. Uitzondering is de opleiding Agrotechnologie. Die zag na een flinke stijging vorig jaar het aantal nieuwkomers dalen van 22 naar 7.
Met de dalende masterinstroom raakt de universiteit verder achter op de doelstellingen die zij in 2003 in het instellingsplan formuleerde. Daarin was uitgegaan van een lichte groei van de masteropleidingen. / JH

Discussieer mee op wesp.wur.nl