Nieuws - 1 januari 1970

Formule Wb licht gewijzigd

Met ingang van dit nummer is het Wb anders dan u gewend was. U zult voortaan in elk nummer twee pagina’s Engelstalig nieuws vinden. Daarmee wil de redactie tegemoetkomen aan buitenlandse studenten en medewerkers die zoeken naar Engelstalige informatie over Wageningen UR.

Om plaats te maken voor de extra Engelstalige pagina zijn de rubrieken werkplek en mensenwerk op pagina 2 komen te vervallen. Op deze pagina vindt u nu het onderwijsnieuws dat voorheen op pagina 5 te vinden was.
Verder is de boekenrubriek op pagina 9 vervangen door een redactioneel commentaar.
De formule van Wb ziet er in het komend jaar daarom als volgt uit: een blok algemeen nieuws en onderwijsnieuws op de pagina’s 1 tot en met 3, gevolgd door wetenschapsnieuws op pagina’s 4 en 5 en Engelstalig nieuws op 6 en 7. Deze nieuwspagina’s worden gevolgd door twee opiniërende pagina’s (8,9), de mededelingen en advertenties, en afsluitend de vertrouwde achterpagina.

Korné Versluis, Hoofdredacteur Wb