Nieuws - 11 april 2012

Fokkerijbedrijven willen R&D concentreren op campus

Vier belangrijke fokkerij-organisaties willen hun R&D combineren in een nieuw centrum op Wageningen Campus. Dat staat in het innovatiecontract van de topsector Agrofood.

kippengenoom20202782.gif
Het gaat om de fokkerijbedrijven CRV (rundvee), Hendrix Genetics (pluimvee en varkens), Topigs (varkens) en Cobb Europe (pluimvee). De vier bedrijven, die jaarlijks 40 miljoen euro aan research & development uitgeven, hebben besloten te gaan samenwerken bij hun R&D-activiteiten. Ze gaan deelnemen aan het nieuwe innovatieprogramma Breed4Food, een publiek-private samenwerking met de leerstoelgroep Fokkerij en Genetica van de universiteit. Vanwege die nauwe samenwerking streven de bedrijven er naar om hun R&D-activiteiten te concentreren op de campus van Wageningen UR.
De fokkerijbedrijven willen samen 10 miljoen euro per jaar besteden aan pre-competitief en risicovol onderzoek. Een voorbeeld is genomic selection, waarbij de bedrijven nuttige informatie uit grote en complexe databestanden willen halen voor hun fokprogramma's.
Of de overheid deze investering matcht met publiek onderzoeksgeld, is nog onbekend. Het bedrijfsleven heeft 184 miljoen aan innovatieplannen ingediend bij de topsector Agrofood, maar minister Verhagen heeft maar 72 miljoen beschikbaar voor cofinanciering vanuit de overheid. De topsector en het ministerie van EL&I moeten nog een selectie maken welke projecten voor cofinanciering in aanmerking komen.