Nieuws - 13 december 2007

Fokken op ureumarme melk loont niet

Het heeft geen zin koeien te fokken met een lager ureumgehalte in de melk, om zo de hoeveelheid stikstof in de mest te verlagen. Dat zegt dr. Léon Šebek van de Animal Sciences Group.
De gedachte achter het onderzoek dat Šebek deed voor het Productschap Zuivel, was dat er via het ureumgehalte in de melk gericht gefokt zou kunnen worden op een lagere stikstofuitstoot. Van fokstieren is bekend of ze de erfelijke eigenschap voor een laag melkureumgehalte bezitten. Door gebruik te maken van fokstieren met een gunstige fokwaarde voor melkureum, zou de hoeveelheid van de milieubelastende stikstof via de mest kunnen worden verlaagd, was het idee.
Maar Šebek kan niet anders dan concluderen dat dit idee niet klopt. Het heeft wel zin om op een melkveebedrijf voermaatregelen te nemen. Stikstofarm voer leidt wel tot een lagere stikstofuitstoot, én tot een verlaging van het ureumgehalte in de melk.