Nieuws - 3 mei 2016

Flinke groei in Wageningse vooraanmeldingen

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen University kreeg dit jaar 12 procent meer vooraanmeldingen van studiekiezers. De tussenstand per 1 mei suggereert dat de bacheloropleidingen onverminderd doorgroeien.

Foto: Guy Ackermans

Dit blijkt uit gegevens van Studielink, de website die alle inschrijvingen in Nederland verwerkt. Sinds 2014 moeten alle aankomende studenten hun keuze voor 1 mei doorgeven.

Wageningen zit met deze cijfers dicht bij het landelijk gemiddelde. Samen kregen de Nederlandse universiteiten 11 procent meer aanmeldingen; dat zijn zo’n 7321 extra studiekiezers. Deze stijging is mogelijk geflatteerd omdat de invoering van het leenstelsel het aantal vooraanmeldingen een jaar eerder drukte.

De vooraanmeldingen nemen in Wageningen relatief het sterkst toe bij enkele kleinere opleidingen. Zo kiezen 47 procent meer scholieren voor  milieuwetenschappen (20 aanmeldingen extra vergeleken met vorig jaar), 58 procent meer voor Tourism (16) en kreeg Agrotechnologie 40 procent meer aanmeldingen (12). De opleiding Communicatiewetenschappen zet met de goede resultaten – groei van 142 procent - een flinke stap in het aantonen van haar bestaansrecht.

Biologie [lijkt] af te stevenen op een recordaantal eerstejaars aangezien 181 scholieren zich inschreven

Maar ook de grotere opleidingen krijgen meer belangstelling. Zo lijkt Biologie af te stevenen op een recordaantal eerstejaars aangezien 181 scholieren zich inschreven.

Twee bachelors - Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen – vroegen in februari al een numerus fixus aan per 1 september 2017. Zij vrezen dat een te snelle groei ten koste  gaat van het onderwijs. Met 151 aanmeldingen komt Biotechnologie boven de door hen gewenste grens van 120 eerstejaars. Moleculaire levenswetenschappen zit met 94 studiekiezers nog wel onder de 100 eerstejaars uit hun numerus fixus. Levensmiddelentechnologie besloot tegen een numerus fixus maar ook daar lopen de aanmeldingen verder op tot 175 studiekiezers.

Wageningen University zag het afgelopen decennium een turbulente groei. In 2006 trok de instelling slechts 575 eerstejaars bachelorstudenten tegen bijna 1500 vorig jaar.

Vegter verwacht dat de groei dit jaar in Wageningen uitkomt op circa 8 procent

Overigens melden lang niet alle vooraanmelders zich in september als eerstejaars, zegt Henk Vegter, afdelingshoofd bij Quality & Strategic information. Zo kwamen in 2015 van de 1524 aangemelde studiekiezers – toen een stijging van 9 procent – maar 1418 eerstejaars – een feitelijke groei van 3 procent – naar Wageningen. Vegter verwacht dat de groei dit jaar in Wageningen uitkomt op circa 8 procent. Landelijk denkt hij dat de werkelijke groei veel lager uitvalt dan de vooraanmeldingen. De aanwas komt namelijk in veel sterkere mate dan in Wageningen uit internationale studenten en deze groep laat relatief vaak verstek gaan.

Landelijk gezien zit Wageningen in de middenmoot. De snelste groeiers zijn de Radboud Universiteit (+ 27 procent), Tilburg University (+23 procent) en Universiteit Twente (+22 procent).